Για εργοδότες
Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας
23 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
23 μέρες πριν

Περιγραφή Θέσης:

Αναζητάμε για συνεργασία υπεύθυνο/η ποιότητας που να είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας. Το άτομο που θα ενταχθεί θα πρέπει να είναι ικανό να συνεργάζεται άψογα με τα υπόλοιπα τμήματα του Ομίλου ώστε να εντοπίζει τα θέματα που προκύπτουν και να παρέχει λύσεις με σκοπό την βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών  και την ικανοποίηση των πελατών μας.

Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Να αναπτύσσει και να συντηρεί τις διαδικασίες & τα πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου
 • Να συνεργάζεται με τις εμπλεκόμενες ομάδες ώστε να διασφαλίζεται ότι τα πρότυπα ποιότητας εφαρμόζονται και ενημερώνονται
 • Να παρακολουθεί τα δεδομένα ποιότητας ώστε να ενημερώνεται για τις τάσεις και να αναγνωρίζει τους τομείς βελτιστοποίησης
 • Να εκτελεί επιθεωρήσεις ποιοτικού ελέγχου ώστε να διασφαλίζει την συμμόρφωση με τα καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας
 • Nα αναπτύσσει και να διεξάγει προγράμματα κατάρτισης με σκοπό την εκπαίδευση των εργαζόμενων σχετικά με τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου
 • Να διερευνά τα παράπονα των πελατών και να συνεργάζεται με τα σχετικά τμήματα του Ομίλου για την άμεση επίλυση τους
 • Nα αναλύει και να αναφέρει τις βασικές μετρήσεις ποιότητας στην Διοίκηση και να διασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι ποιοτικής απόδοσης
 • Να συμμετέχει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να διασφαλίζει ότι η ποιότητα ενσωματώνεται εξ αρχής σε κάθε διαδικασία

Απαιτήσεις Θέσης:

 • Πτυχίο σε σχετικό με την θέση τομέα όπως: Πολυτεχνείου ή άλλης Πολυτεχνικής σχολής, Εποπτών Δημόσιας Υγείας, Γεωπόνων, Δασολόγων, Περιβαλλοντολόγων ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Υπευθύνων Παραγωγής, Χημικών Μηχανικών ή Μηχανικών Ασφαλείας
 • Ισχυρή γνώση πρωτοκόλλων, προτύπων και εργαλείων ποιοτικού ελέγχου
 • Εμπειρία στον συντονισμό και την διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και επιθεωρήσεων
 • Άριστη γνώση ΜS Office
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Iκανότητα αποτελεσματικής ιεράρχησης και διαχείρισης εργασιών
 • Ικανότητα συνεργασίας με άλλα τμήματα και ομάδες

Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν:

 • Πιστοποιήσεις σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας
 • Εμπειρία συμμετοχής σε σύνταξη Τεχνικής Μελέτης (Διαγωνισμοί Δημοσίου)
 • Εμπειρία συμμετοχής σε σύνταξη Μελέτης Επαγγελματικού Κινδύνου
 • Εμπειρία στην ενασχόληση με προμήθειες αναλωσίμων και τεχνολογικού εξοπλισμού (έρευνα αγοράς, επικοινωνία & διαπραγμάτευση με προμηθευτές εντός & εκτός Ελλάδος)
 • Κωδικός εκπαιδευτή ΛΑΕΚ

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων & προϋπηρεσίας
 • Σύγχρονο & ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση & ανάπτυξη σε έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο Όμιλο παροχής υπηρεσιών με 20ετη πορεία στον χώρο
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας
Ηράκλειο
23 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση