Για εργοδότες
Ελεγκτής Ποιότητας - Εργοστασίου Οινοφύτων

Η Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., μια πρωτοπόρος και υπερσύγχρονη βιομηχανία τροφίμων, που κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά των μπισκότων και αρτοσκευασμάτων, επιθυμεί να προσλάβει:

Ελεγκτή Ποιότητας  Εργοστασίου Οινοφύτων

Ο ρόλος:

 • Αποτελεί μέλος της ομάδας Ποιότητας του εργοστασίου και αναφέρεται στον Προϊστάμενο Ποιότητας
 • Ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζει η εταιρεία
 • Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο ποιότητας και την τήρηση των προδιαγραφών των εισερχομένων υλικών (Α’ Υλών & Υλικών Συσκευασίας)
 • Παρακολουθεί την παραγωγική διαδικασία και εξασφαλίζει την αυστηρή τήρηση  των ποιοτικών κριτηρίων
 • Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο ποιότητας των ημιετοίμων & τελικών παραγόμενων προϊόντων
 • Συμπληρώνει και διατηρεί τα απαραίτητα αρχεία και έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες του  ελέγχου ποιότητας
 • Προτείνει εργαλεία και διαδικασίες για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εργοστασίου
 • Συμμετέχει στην πραγματοποίηση οργανοληπτικών ελέγχων
 • Επιβλέπει και συντονίζει το πρόγραμμα καθαριοτήτων του εργοστασίου και φροντίζει για τoν έλεγχο και την τήρηση των GMPs

 

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Τίτλος Σπουδών Χημείας, Τεχνολογίας τροφίμων ή αντίστοιχου κλάδου
 • Εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο τουλάχιστον δύο (2) ετών,  ιδανικά σε βιομηχανία τροφίμων
 • Ευελιξία, ομαδικότητα, οργάνωση και λήψη αποφάσεων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS Office), επιθυμητή γνώση SAP
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Ελεγκτής Ποιότητας - Εργοστασίου Οινοφύτων
Οινόφυτα
ένα μήνα πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση