Για εργοδότες
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ένα μήνα πριν
Ημ. ανάρτησης
ένα μήνα πριν

Η εταιρεία Flexia από τις δυναμικότερες βιομηχανίες στο χώρο της εύκαμπτης συσκευασίας τροφίμων με παρουσία περισσότερο από 50 χρόνια και με πελατολόγιο μεγαλύτερο των 2500 πελατών, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για την κάλυψη της θέσης:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

 • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Τεχνολογίας Υλικών ή Πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων
 • Γνώση Αγγλικών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Προϋπηρεσία σε τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας/Ποιοτικού Ελέγχου/Παραγωγής σε αντίστοιχη βιομηχανία θα αποτελέσει πρόσθετο προσόν
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και σωστού προγραμματισμού εργασιών
 • Κάτοικος ευρύτερης περιοχής

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ:

 • Παρακολούθηση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου των καθημερινώς παραγόμενων προϊόντων
 • Καταχώρηση τεχνικών προδιαγραφών στο ERP της εταιρείας
 • Διαχείριση των παραπόνων των πελατών
 • Υποστήριξη των συστημάτων ISO 9001 και HACCP ή BRC
 • Εφαρμογές πλάνων δειγματοληψίας για την διασφάλιση του επιθυμητού AQL
 • Στατιστική επεξεργασία των μη συμμορφώσεων και διεύρυνση των αιτιών αυτών (Root Cause Analysis, Why-Why Analysis)
 • Σχεδιασμός/εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών για την άρση των μη συμμορφώσεων
 • Μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Παρακολούθηση/εφαρμογή των σχετικών με τα υλικά συσκευασίας ισχυόντων διεθνών κανονισμών
 • Συμμετοχή στις λοιπές δραστηριότητες του τμήματος
 • Συμμετοχή στην Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων

 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ :

Η εταιρεία μας προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων και της προϋπηρεσίας που περιλαμβάνει έξοδα κίνησης από την Αθήνα και με το πέρας 6 μηνών απασχόλησης, πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στο email: hr@flexia.gr υπ’ όψη Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αυλώνας
ένα μήνα πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση