Για εργοδότες
Κωδ:6513/MQA/ESS/GR
Υπεύθυνος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου-Σέρρες
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ένας μήνας πριν
Ημ. ανάρτησης
ένας μήνας πριν

Η ICAP Executive Search & Selection είναι μέρος της ICAP People & Employment Solutions, του μεγαλύτερου Παρόχου Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας, ειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή ανώτατων και ανώτερων στελεχών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Για λογαριασμό μεγάλης βιομηχανίας τροφίμων στις Σέρρες, αναζητείται:

Υπεύθυνος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου (Ref 6513/MQA/ESS/GR)

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

 • Διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές
 • Καθορισμός παραμέτρων ποιότητας για όλες τις παραγωγικές διαδικασίες
 • Τήρηση, εφαρμογή και βελτίωση των συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας της εταιρίας
 • Εξασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προγράμματος ποιοτικών ελέγχων
 • Πραγματοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων των συστημάτων ποιότητας σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρίας
 • Προετοιμασία αναφορών σχετικά με δυσλειτουργίες και διορθωτικές ενέργειες
 • Μετρήσεις, αναλύσεις και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO, πρώτων υλών αλλά και τελικών προϊόντων
 • Οργάνωση, επίβλεψη, εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου
 • Εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του τμήματος
 • Συντονισμός με εξωτερικούς ελεγκτές και τεχνικούς διασφάλισης ποιότητας, με σκοπό τη νομική συμμόρφωση
 • Συνεργασία με εσωτερικές ομάδες με στόχο την αύξηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο ιδανικά Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Τεχνολόγου Τροφίμων. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί
 • Αντίστοιχη προϋπηρεσία από την οποία 3 έτη τουλάχιστον ως Υπεύθυνος στον τομέα Ποιοτικού Ελέγχου/ Διασφάλισης Ποιότητας/ Ασφάλειας Τροφίμων, σε μονάδα παραγωγής τροφίμων
 • Άριστος χειρισμός εφαρμογών MS Office και επιθυμητή η γνώση λογισμικού ERP
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση γερμανικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Οργανωτικές δεξιότητες για το σωστό προγραμματισμό, την τήρηση και την ορθή εκτέλεση των εργασιών
 • Υψηλή ικανότητα συντονισμού και διοίκησης προσωπικού, συνέπεια, ομαδικό πνεύμα εργασίας, ικανότητα λήψης αποφάσεων και εργασίας υπό πίεση
 • Εργατικότητα, υπευθυνότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών (εταιρικό αυτοκίνητο, έξοδα κίνησης, εταιρικό κινητό, laptop)
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπεύθυνος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου-Σέρρες
Θεσσαλονίκη
ένας μήνας πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση