Για εργοδότες
Υπάλληλος Διαχείρισης Συστημάτων κατά ISO
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
-
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες

Ζητείται Υπάλληλος Διαχείρισης Συστημάτων κατά ISO για να ενταχθεί στο  Εμπορικό Τμήμα Ομίλου εταιριών με αντικείμενο το facility management

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.
 • Σχετική προϋπηρεσία σε θέματα ανάπτυξης, συντήρησης & εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης
 • Εμπειρία σε επιθεωρήσεις προτύπων ποιότητας ISO 9001,14001,45000
 • Εμπειρία και προσήλωση στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη προφορική & γραπτή επικοινωνία
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες - Πνεύμα συνεργασίας

Επιθυμητά προσόντα

 • Πιστοποίηση ή επιμόρφωση ως εσωτερικός επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης κατά ISO 
 • Γνώση της διαδικασίας σύνταξης μελέτης για την ανάπτυξη νέων προτύπων ποιότητας
 • Εξοικείωση με την πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ

 

Παροχές

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές (μισθός από € 1.000 μικτά και άνω- αναλόγως προσόντων & εργασιακής εμπειρίας)
 • Θετικό εργασιακό κλίμα- Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση - Σεμινάρια
 • Προοπτική εξέλιξης σε έναν άκρως δυναμικά αναπτυσσόμενο Όμιλο εταιριών που πρωτοστατεί στον τομέα του facility management

Θα ζητηθούν απαραιτήτως συστατικές επιστολές από τον τελικό υποψήφιο

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπάλληλος Διαχείρισης Συστημάτων κατά ISO
-
Αθήνα
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση