Για εργοδότες
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΟΥ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Βασικές υπευθυνότητες της θέσης είναι η υποστήριξη της λειτουργίας των γραμμών παραγωγής της βάρδιας, η πρωτοβάθμια επίλυση τεχνικών προβλημάτων και ο χειρισμός ειδικών μηχανημάτων.

Το ωράριο εργασίας είναι 8ωρο σε κυλιόμενες βάρδιες (πρωί, απόγευμα, νύχτα).

Επιθυμητά προσόντα και δεξιότητες της θέσης είναι:

  • Καλή γνώση Αγγλικής και σχετικής τεχνικής ορολογίας,
  • Χρήση Η/Υ: MS OFFICE, OUTLOOK
  • Σημασία στην υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας
  • Ομαδικό πνεύμα στην εργασία
  • Ανάληψη καθηκόντων/ πρωτοβουλιών ώστε να επιλύονται προβλήματα και θέματα
  • Οργανωτικότητα
  • Έμφαση στην λεπτομέρεια

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό στο careers@plastikakritis.com

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΟΥ
Νέα Αλικαρνασσός
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση