Για εργοδότες
Ημέρες Καριέρας Αθήνας, 21 & 22 Οκτωβρίου Δήλωσε Δωρεάν Συμμετοχή
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 5 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 5 μήνες
ΠαραγωγήΚατηγορία θέσης
Παραγωγή

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών στο χώρο επίβλεψης του.
 • Παραλαμβάνει και διαχειρίζεται τις παραγγελίες του τμήματος του– Σχεδιάζει το πρόγραμμα λειτουργίας του τμήματος με γνώμονα την αμεσότερη εκτέλεσή των παραγγελιών. Προϋπολογίζει το χρονοδιάγραμμα  πραγματοποίησης των διαφόρων εργασιών.
 • Συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους τμημάτων για την σύνταξη των εντολών εργασίας, του ημερήσιου προγράμματος παραγωγής και τον συντονισμό και έλεγχο των εργασιών
 • Ευθύνεται για την τήρηση των αρχών Ορθής Βιομηχανικής και Υγιεινής Πρακτικής
 • Συντονίζει, ελέγχει την υλοποίηση διορθωτικών / προληπτικών ενεργειών σε συνεργασία με τους υπεύθυνους τμημάτων
 • Έχει την συνολική ευθύνη για την διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού του τμήματός του και επιμελείται όλων των θεμάτων που άπτονται των υφισταμένων του όπως αξιολογήσεις, εκπαιδεύσεις, άδειες, αλλαγές ωραρίων κτλ.
 • Ελέγχει καθημερινά τα έντυπα παρακολούθησης των κρίσιμων παραμέτρων
 • Είναι υπεύθυνος για τη σωστή και ασφαλή διαχείριση των παραλαβών και αποστολών από το τμήμα του
 • Είναι υπεύθυνος του παραγωγικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του τμήματος του
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση της διαδικασίας και εκτέλεσης των ελέγχων & δοκιμών που απαιτούνται, ώστε να επαληθευθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις σε όλα τα στάδια παραγωγής του όπως ορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων
 • Ευθύνεται για την αξιολόγηση των μη συμμορφούμενων προϊόντων και κάνει προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση τους
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ιχνηλασιμότητας
 • Ενημερώνει τον Ποιοτικό έλεγχο σε περίπτωση ποιοτικού προβλήματος, μη καθαρού χώρου, θέματα ιχνηλασιμότητας και προδιαγραφών προϊόντων
 • Συνεργάζεται με τον Διευθυντή Εργοστασίου για οποιοδήποτε θέμα προκύψει όσον αφορά στην παραγωγική διαδικασία, ποιοτικού προβλήματος, Α’ ύλες κλπ.
 • Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων, ενημερώνει τον Προϊστάμενο του τεχνικού τμήματος, ώστε να επιλυθούν όσο πιο άμεσα γίνεται για τη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, Τεχνολόγου Τροφίμων
 • Πολυετή εμπειρία σε ανάλογη θέση σε βιομηχανία κρέατος
 • Άριστη γνώση του κρέατος, FIFO, FEFO
 • Ιχνηλασιμότητα προϊόντων
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Παροχές:

 • Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές εξέλιξης.
 • Δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Ικανοποιητικές αποδοχές.

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κόρινθος
πριν 5 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση