Για εργοδότες
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
25 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
25 μέρες πριν
ΠαραγωγήΚατηγορία θέσης
Παραγωγή

Καθήκοντα/Αρμοδιότητες:

 • Προετοιμασία, ρύθμιση και χειρισμός μηχανών παραγωγής
 • Τήρηση προγραμμάτων παραγωγής και διαδικασιών πιστοποίησης της εταιρείας
 • Διασφάλιση εφαρμογής Κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Τήρηση προγράμματος καθαριότητας στον χώρο ευθύνης
 • Συμμετοχή στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας

Προσόντα:

 • Απόφοιτος εκπαιδευτικής κατεύθυνσης μηχανολόγων ή μηχανικών
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανική παραγωγή
 • Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ομαδικότητα
 • Προσήλωση στην επίτευξη ποιοτικού αποτελέσματος υπό συνθήκες πίεσης
 • Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
Οινόφυτα
25 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση