Για εργοδότες
Χειριστής Μηχανών Συσκευασίας
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΚρωπίαΤοποθεσία
Κρωπία
πριν ένα χρόνο
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα χρόνο
ΠαραγωγήΚατηγορία θέσης
Παραγωγή

Καθήκοντα

  • Προετοιμασία των συσκευαστικών μηχανών σύμφωνα με το πρόγραμμα συσκευασίας.
  • Χειρισμός των μηχανών συσκευασίας σύμφωνα με τις προκαθορισμένες αποδόσεις.
  • Διασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας των μηχανών.
  • Τήρηση των διαδικασιών που διέπουν τους κανόνες καλής παρασκευής, υγιεινής και ασφάλειας
  • Υποστηρικτικές εργασίες στο χώρο της συσκευασίας.

Απαραίτητα προσόντα

  • Απόφοιτοι Σχολών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης ή ΑΤΕΙ μηχανολογικών κατευθύνσεων.
  • Εμπειρία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί.
  • Προσήλωση στην επίτευξη ποιοτικού αποτελέσματος.
  •  Συνέπεια και επαγγελματισμός.
  • Ομαδικότητα.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Χειριστής Μηχανών Συσκευασίας
Κρωπία
πριν ένα χρόνο
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση