Για εργοδότες
Χειριστής / Χειρίστρια Μηχανών Παραγωγής (ορισμένου χρόνου)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΆνοιξηΤοποθεσία
Άνοιξη
ένας μήνας πριν
Ημ. ανάρτησης
ένας μήνας πριν
Entry/ΑρχάριοςΕπίπεδο εμπειρίας
Entry/Αρχάριος
ΠαραγωγήΚατηγορία θέσης
Παραγωγή

Χειριστής / Χειρίστρια Μηχανών Παραγωγής (ορισμένου χρόνου)

Αρμοδιότητες

 • Εποπτεία ορθής λειτουργίας μηχανών παραγωγής
 • Τροφοδοσία μηχανών με πρώτη ύλη
 • Συλλογή, συσκευασία και αποθήκευση του τελικού προϊόντος
 • Περιοδικός ποιοτικός και οπτικός έλεγχος του τελικού προϊόντος βάσει του συστήματος διασφάλισης ποιότητας
 • Στατιστικός έλεγχος της διεργασίας
 • Εφαρμογή και συμμόρφωση βάσει των οδηγιών παραγωγής
 • Τήρηση των κανόνων και διαδικασιών ασφαλείας
 • Διαχείριση των ημερήσιων εγγράφων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος/η Λυκείου
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψήφιους)

Επιθυμητά Προσόντα

 • Πτυχίο Τεχνικού Λυκείου, Τεχνικής Σχολής, Ι.Ε.Κ. (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Αυτοματισμού)
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε Βιομηχανικό περιβάλλον
 • Γνώση χειρισμού γραμμών συναρμολόγησης/συσκευασίας ή/και μηχανών παραγωγής
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Παροχές

 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Μεταφορά από/προς την εταιρεία
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Χειριστής / Χειρίστρια Μηχανών Παραγωγής (ορισμένου χρόνου)
Άνοιξη
ένας μήνας πριν
Entry/Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση