Για εργοδότες
Χειριστή/τριας Μηχανής Συσκευασίας/Παραγωγής
-
26 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
26 μέρες πριν
Entry/ΑρχάριοςΕπίπεδο εμπειρίας
Entry/Αρχάριος
ΠαραγωγήΚατηγορία θέσης
Παραγωγή

Στο πλαίσιο της συνεχούς μας ανάπτυξης, αναζητάμε συνεργάτη για τη θέση του/της Χειριστή/τριας Μηχανής Συσκευασίας/Παραγωγής.

Κύρια καθήκοντα και υποχρεώσεις:

  • Χειρισμός μηχανής βάσει της διαδικασίας λειτουργίας της μηχανής και των οδηγιών παραγωγής. 
  • Τροφοδοσία των μηχανών με τα υλικά συσκευασίας & πρώτης ύλης.
  • Συλλογή, συσκευασία και αποθήκευση του τελικού προϊόντος
  • Τακτικός ποιοτικός και οπτικός έλεγχος του τελικού προϊόντος βάσει του συστήματος διασφάλισης ποιότητας
  • Τήρηση των διαδικασιών που διέπουν τους κανόνες καλής παρασκευής, υγιεινής και ασφαλείας.

Προσόντα: 

  • Απόφοιτος/η Λυκείου.
  • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο πρόγραμμα βραδιών.
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο κλάδο θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Χειριστή/τριας Μηχανής Συσκευασίας/Παραγωγής
-
Μαρκόπουλο Μεσογαίας
26 μέρες πριν
Entry/Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση