Για εργοδότες
TEXTILE PRODUCTION MANAGER
-
πριν 23 μέρες
Ημ. ανάρτησης
πριν 23 μέρες
ΠαραγωγήΚατηγορία θέσης
Παραγωγή

Αναζητούμε υπεύθυνο για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επικοινωνία πάντα σε συνεργασία και επικοινωνία με την διοίκηση με τους υπευθύνους των ακολούθων τμημάτων :

             Σχεδιασμού       Κοπτηρίου     Εργαστηρίου Ραφής       Ποιοτικού ελέγχου

Στις αρμοδιότητες του Εργοδηγού Παραγωγής συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:

  • Συντονισμός και επίβλεψη της διαδικασίας παραγωγής
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων παραγωγής για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και αποδοτικότητας
  • Επίβλεψη της τήρησης προτύπων κατασκευής κατά τη διάρκεια της παραγωγής
  • Καθοδήγηση και εκπαίδευση προσωπικού σχετικά με τις διαδικασίες παραγωγής
  • Συνεργασία με όλα τα τμήματα για την εκπόνηση του καλύτερου αποτελέσματος
  • Εμπειρία οργάνωσης παραγωγής
  • Εμπειρία διαχείρισης προσωπικού
  • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
  • Εργατικότητα – υπευθυνότητα – συνέπεια.
  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον δέκα ετών

Μισθός 4000

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
TEXTILE PRODUCTION MANAGER
-
Παιανία
πριν 23 μέρες
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση