Για εργοδότες
HSE Engineer (PRD062)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΞάνθηΤοποθεσία
Ξάνθη
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
ΠαραγωγήΚατηγορία θέσης
Παραγωγή

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης είναι ένας ελληνικός πολυεθνικός Όμιλος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων πολυπροπυλενίου και πολυαιθυλενίου, διαθέτοντας παραγωγικές εγκαταστάσεις σε 6 χώρες (Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιρλανδία και ΗΠΑ), εταιρείες διανομής και εμπορίας σε 5 χώρες (Νορβηγία, Σουηδία, Σερβία, Αυστραλία, Κίνα) και δίκτυο πωλήσεων που εκτείνεται σε περισσότερες από 80 χώρες.

Η εταιρεία Thrace Nonwovens & Geosynthetics (Thrace NG), μέλος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, αναζητά να προσλάβει ένα άτομο για την κάλυψη της θέσης

HSE Engineer

Η θέση έχει  έδρα την Ξάνθη.

 Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Είναι υπεύθυνος για τα θέματα ασφαλείας της εγκατάστασης.
 • Παρακολουθεί και μετράει τα επίπεδα των βλαπτικών για την υγεία παραγόντων (θερμοκρασία, θόρυβος, φωτισμός, σκόνη, υγρασία).
 • Συμπληρώνει τις απαραίτητες φόρμες για την διατήρηση του προτύπου ISO 45001 που έχουν υιοθετηθεί από την εταιρεία.
 • Διασφαλίζει ότι οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα τηρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και υπάρχουν εμφανείς οδηγίες ασφαλείας.
 • Υλοποιεί το πλάνο των ελέγχων όπως στα μέσα πυροπροστασίας, δίκτυα, ασφαλιστικές διατάξεις, μηχανολογικός εξοπλισμός, περονοφόρα, security, ΜΑΠ, κ.α.
 • Καταγράφει παρ’ ολίγον συμβάντα, συμβάντα και ατυχήματα
 • Συντάσσει αναφορές μη συμμόρφωσης NCs. Συντονίζει την αποκατάσταση των ευρημάτων των ελέγχων.
 • Εκπαιδεύει το προσωπικό σε θέματα ασφάλειας (υφιστάμενους εργαζομένους, νέους, αλλαγή θέσης εργασίας).
 • Συντονίζει και υλοποιεί τις ασκήσεις για προσομοίωση περιστατικών έκτακτης ανάγκης.
 • Επιβλέπει την συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας από εξωτερικούς φορείς.
 • Συντονίζει διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση των ευρήματων που έχουν προκύψει από τις μελέτες, τους ελέγχους, τις πιστοποιήσεις, τις αδειοδοτήσεις και τις επιθεωρήσεις από εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς
 • Παρέχει ΜΑΠ & εξοπλισμό ασφαλείας, ελέγχει την χρήση, παρακολουθεί ανάγκες και καταναλώσεις.
 • Συντονίζει τη Συνάντηση Ασφαλείας του εργοστασίου.
 • Συμμετέχει στην ομάδα διερεύνησης των περιστατικών/αναφορών ασφαλείας.
 • Λειτουργεί συμβουλευτικά όσον αφορά στην αναβάθμιση της ασφάλειας του υπάρχοντος εξοπλισμού και κατά την εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής.
 • Επιβλέπει τα μέτρα ΥΑΠ στα εργοτάξια.
 • Διατηρεί έγκυρα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια και προετοιμάζει σχετικές εκθέσεις.
 • Διασφαλίζει την ασφαλή αποθήκευση και απόρριψη απορριμμάτων/αποβλήτων (λαδί, χαρτί, μέταλλο, ελαστικά κλπ.
 • Παραμένει ενήμερος με την κείμενη Νομοθεσία.
 • Προάγει κουλτούρα υγείας & ασφαλείας στο χώρο εργασίας

Απαιτούμενα Προσόντα:

 •  Δίπλωμα Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής (Χημικού/Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου)
 • Επαγγελματικά δικαιώματα για την άσκηση καθηκόντων ΤΑ
 • Εμπειρία στο HSE, ιδανικά σε σχετικό περιβάλλον θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας & διαχείρισης ομάδας
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, εστίαση στην επίτευξη στόχων
 • Οργανωτικός χαρακτήρας , ικανός να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το χρόνο, να θέτει προτεραιότητες και να τηρεί αυστηρές προθεσμίες
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά άνδρες υποψηφίους).

Ο Όμιλος προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική ασφάλεια ζωής και υγείας
 • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας
 • Ευκαιρίες για εκπαίδευση & ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στο e-mail: career@thraceplastics.gr, με κωδικό PRD062.

 Στα Πλαστικά Θράκης χειριζόμαστε το βιογραφικό σας σημείωμα με απόλυτη εμπιστευτικότητα, σεβόμαστε το απόρρητό σας και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για το σκοπό που μας τα έχετε παράσχει. Για να μάθετε σχετικά με τα δικαιώματά σας, διαβάστε την πολιτική απορρήτου στη διεύθυνση: https://www.thracegroup.com/gr/el/privacy-policy/

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
HSE Engineer (PRD062)
Ξάνθη
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση