Για εργοδότες
Υπεύθυνος Φάρμας
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η Βιομηχανική και Πτηνοτροφική Επιχείρηση

 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.

 στα πλαίσια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων ζητεί:

 

Υπεύθυνο Φάρμας

(για τις Μονάδες Πατρογονικών στο Μαρκόπουλο Αττικής)

 

Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. αποτελεί μια οικογενειακή επιχείρηση  που ξεπερνά τα 60 χρόνια ανάπτυξης και καινοτομίας. Mια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων, με πολλαπλές βραβεύσεις για την καινοτομία της. Με το υψηλότερο ποσοστό στον κλάδο σε ιδιότητες μονάδες εκτροφής στα πλαίσια μια πλήρους καθετοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας, και ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας (from farm to fork), η συμμετοχή επιστημονικών ειδικοτήτων αποτελεί ακρογωνιαίο κεφάλαιο για την εταιρεία.

 

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α αναμένεται να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ Ζωϊκής / Φυτικής Παραγωγής/Γεωπονίας ή σχετικής με πρωτογενή παραγωγή κατεύθυνσης- μεταπτυχιακές σπουδές σε Διοίκηση Παραγωγής ή MBA θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν
 • Διάθεση για έντονη και δημιουργική εργασία μέσα στα πλαίσια ενός εξαιρετικά απαιτητικού περιβάλλοντος
 • Ενδιαφέρον για το αντικείμενο και την πρωτογενή παραγωγή
 • Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ή πρότερη ενασχόληση με ζωϊκό πληθυσμό
 • Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (επιθυμητή γνώση ERP/SAP)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα, διαχείριση προσωπικού
 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης χρόνου και διαχείρισης κρίσεων
 • Διοικητικές, οργανωτικές και ελεγκτικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης αλλαγών και συνεχούς βελτίωσης
 • Αναλυτική σκέψη και πολύ καλή ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων
 • Σημαντικός παράγοντας η δυνατότητα μετεγκατάστασης ή η εντοπιότητα

 

Καθήκοντα Θέσης:

Τα κύρια καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:

 • τη συμμετοχή και την επίβλεψη όσον αφορά στην καθημερινή καθαριότητα, απολυμάνσεις, τους εμβολιασμούς και τις θεραπείες για την αποκατάσταση της υγείας των πτηνών της μονάδας.
 • την παραλαβή νεοσσών, χορήγηση εμβολίων και φαρμάκων στη μονάδα κατόπιν οδηγιών του Κτηνιάτρου.
 • τις δειγματοληπτικές μετρήσεις/ζυγίσεις νεοσσών/ πτηνών, τον έλεγχο παραμέτρων της μονάδας (απώλειες, κατανάλωση φυράματος κτλ) για την καλή παρακολούθηση των δεικτών ανάπτυξης των κοπαδιών.
 • την εφαρμογή πρακτικών μεθόδων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας σε επίπεδο ζωϊκού πληθυσμού, εξοπλισμού, μηχανημάτων, εργαλείων
 • το συνεχή έλεγχο και τη συστηματική βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών.
 • φροντίδα για την καθημερινή συμπλήρωση των εντύπων των πιστοποιητικών ποιότητας, καθώς και των εντύπων παραγωγής
 • την τήρηση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας του ζωϊκού πληθυσμού και των κανόνων πυρασφάλειας
 • την καθημερινή γενική επιστασία και εργασία στις μονάδες και την άμεση αναφορά πιθανολογουμένων προβλημάτων που αφορούν την υγεία των πτηνών καθώς και σφαλμάτων της διαχείρισης της μονάδος.
 • την εκτέλεση των εντολών της Διοίκησης και επιβεβαίωση σωστής εφαρμογής αυτών
 • οργάνωση και εποπτεία στον προγραμματισμό συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και έλεγχος των συνθηκών / υποδομών εκτροφής
 • εντοπισμό προβλημάτων κατά τη διαδικασία της παραγωγής (βλάβες μηχανολογικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού , ποιοτικές αστοχίες υλικών, κλπ), επικοινωνώντας με την τεχνική διεύθυνση και τη Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας για την άμεση αντιμετώπισή τους
 • Επίτευξη και συνεχή βελτίωση δεικτών απόδοσης (KPIs) αλλά και βελτίωση δεικτών EPEF
 • Αναφέρεται στο Διευθυντή Ζωϊκής Παραγωγής

Η Εταιρεία προσφέρει:

 Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τις ικανότητες άμεσα συνδεδεμένο στα προσόντα και την εμπειρία

 Δυνατότητες εξέλιξης

 

Εάν η δημιουργική εργασία μέσα στα πλαίσια μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης επιχείρησης αποτελεί για σας επαγγελματική πρόκληση, τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα υπόψιν Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων :

 

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

e-mail: hr@aggelakis.gr

Fax:2221 0 42010

     

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπεύθυνος Φάρμας
Μαρκόπουλο Μεσογαίας
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση