Για εργοδότες
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 2 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 2 μήνες
ΠαραγωγήΚατηγορία θέσης
Παραγωγή

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ
- Παρακολούθηση και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας, διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της γραμμής παραγωγής και της τήρησης των GMP
- Διασφάλιση της ορθής και έγκαιρης εκτέλεσης του προγράμματος παραγωγής
- Συντονισμός και οργάνωση προσωπικού παραγωγής
- Παρακολούθηση των αναλώσεων των Α' υλών
- Συνεργασία με τον ποιοτικό έλεγχο για την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των GHP

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ
- Τουλάχιστον 1 χρόνο προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση σε εταιρία αρτοσκευασμάτων
- Ικανότητα διοίκησης προσωπικού
- Δυναμική προσωπικότητα με οργανωτικές ικανότητες
- 6ήμερη εργασία σε βραδινή βάρδια

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
- Ανταγωνιστικό μισθό
- Δυνατότητα εξέλιξης 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αχαρνές
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση