Για εργοδότες
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
ΠαραγωγήΚατηγορία θέσης
Παραγωγή

Καθήκοντα

 • Χειρίζεται τη γραμμή παραγωγής σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της με σκοπό την έγκαιρη ποιοτική και αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής στη βάρδια του.
 • Τηρεί τα ποιοτικά κριτήρια των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • Καταγράφει τα δελτία ημερήσιας παραγωγής
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Επίβλεψη και συντονισμός της ορθής και ομαλής λειτουργίας των γραμμών παραγωγής

Βασικά προσόντα & Δεξιότητες:

 • Ελάχιστη εκπαίδευση απόφοιτος τεχνικού λυκείου μηχανολογικής κατεύθυνσης ή ΙΕΚ (επιθυμητό)
 • Εργασιακή εμπειρία σε βιομηχανική παραγωγή επιθυμητή
 • Γνώση χειρισμού συσκευαστικών μηχανών επιθυμητή
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Η Εταιρία Παρέχει:

 • Καλές συνθήκες εργασίας
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Πλήρης απασχόληση
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Μεταφορικό μέσο από και πρός τον Προαστιακό Ασπροπύργου

Επίσης

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική μονάδα θα συνεκτιμηθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση η τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής του κλάδου της παραγωγής τροφίμων.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ασπρόπυργος
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση