Για εργοδότες
Υπεύθυνος Παραγωγής & Εισαγωγών

Η εταιρεία Παντελής Κυρπόγλου Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας από το 1957, ενώ σήμερα είναι ενεργή στον κλάδο των B2Β πωλήσεων αναφορικά με λευκά είδη, εξοπλίζοντας κυρίως μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.

Ο ρόλος Προϊστάμενου Παραγωγής & Εισαγωγών είναι ιδιαίτερα καθοριστικός για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, δεδομένου ότι ο ίδιος αποτελεί τον βασικό ρόλο στην εξέλιξη των παραγγελιών των πελατών της. Στον ρόλο αυτό, καλείται να:

 • διαμορφώσει τα σχέδια παραγωγής ορισμένων προϊόντων
 • εκτελεί αναλώσεις για κάθε παραγωγή
 • συντονίσει τα εργαστήρια της εταιρείας
 • γνωρίζει διαθεσιμότητες των εργαστηρίων της εταιρείας
 • εκτελεί ποιοτικούς ελέγχους στα εισερχόμενα προϊόντα
 • επικοινωνεί με προμηθευτέ, διατηρεί & ενημερώνει αρχείο αφίξεων
Απαραίτητα προσόντα για την θέση:
 • Προϋπηρεσία σε θέση γραμμής παραγωγής
 • Άριστη χρήση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
 • Απολυτήριο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ιδανικά θετικού προσανατολισμού)
Δεξιότητες και Ικανότητες:
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Αυτοπεποίθηση και δυναμισμός
Θα εκτιμηθούν:
 • Γνώσεις λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος ERP (SoftOne)
 • Γνώσεις σχεδαστικών προγραμμάτων
 • Γνώσεις πάνω στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας
Η εταιρεία παρέχει:
 • ανταγωνιστικό μισθό - προοπτικές εξέλιξης
 • χώρο στάθμευσης
 • φιλικό και άνετο περιβάλλον εργασίας
 • απαραίτητο εξοπλισμό για την εκπόνηση των εργασιών
 • εκπαίδευση πάνω στα είδη της εταιρείας
 • εκπαίδευση πάνω στην μεθοδολογία παραγωγής
 • εκπαίδευση στο πληροφοριακό σύστημα SoftOne
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπεύθυνος Παραγωγής & Εισαγωγών
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
πριν 11 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση