Για εργοδότες
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
251-500
Φαρμακευτικές & Κλάδος Υγείας
πριν 2 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 2 μήνες
Entry / ΑρχάριοςΕπίπεδο εμπειρίας
Entry / Αρχάριος
ΠαραγωγήΚατηγορία θέσης
Παραγωγή

Οι υπευθυνότατες του ρόλου είναι:

  • Ο χειρισμός των μηχανών παραγωγής.
  • Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας, βάση των κανόνων καλής παραγωγής (GMP) που αφορούν την παραγωγή φαρμάκων.
  • Η συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων.
  • Η τήρηση των κανόνων υγιεινής & ασφάλειας.

Απαραίτητα προσόντα του ρόλου είναι:

  • Απόφοιτος/η Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
  • Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογο ρόλο.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
  • Ικανότητα εργασίας σε βάρδιες
  • Υπευθυνότητα, Ομαδικότητα, Συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.
  • Επιθυμητή η διαμονή στην ευρύτερη περιοχή Σχηματαρίου, Οινοφύτων  ή και στην ευρύτερη περιοχή Χαλκίδας.
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Σχηματάρι
πριν 2 μήνες
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση