Για εργοδότες
Κωδ:ALU004
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ALUMINCO S.A
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες
ΠαραγωγήΚατηγορία θέσης
Παραγωγή

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Χειρισμός και παρακολούθηση μηχανημάτων διέλασης
 • Προετοιμασία και τοποθέτηση των υλικών για την παραγωγικη διαδικασία
 • Εφαρμογή διαδικασιών του τμήματος για την επίτευξη των απαιτούμενων στόχων ποιότητας
 • Ενημέρωση αρχείων παραγωγής
 • Συνεργασία με τα μέλη της ομάδας παραγωγής και τους επιβλέποντες για την επίλυση προβλημάτων και βελτίωση της απόδοσης

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση παραγωγής σε βιομηχανία αλουμινίου επιθυμητή
 • Εξοικείωση με τη χρήση εργαλείων ποιότητας επιθυμητή
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων κατά τη διάρκεια της παραγωγής
 • Ικανότητα να εργάζεται σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Εστίαση στη λεπτομέρεια
 • Ομαδικό Πνεύμα
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ALUMINCO S.A
Οινόφυτα
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση