Για εργοδότες
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες
ΠαραγωγήΚατηγορία θέσης
Παραγωγή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

Από εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο

τροφίμων (επεξεργασία- τυποποίηση κρέατος)

ζητούνται άτομα για την κάλυψη της θέσης:

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Νυχτερινό ωράριο: 04:00 με 12:00μμ)

 

 

Περιγραφή Θέση / Αρμοδιότητες

 

 • Παρακολούθηση και διασφάλιση της εφαρμογής συστήματος ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων (ISO 9001 και ISO 22000) της εταιρίας
 • Έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, τήρηση προδιαγραφών και κανόνων, έλεγχος διεργασιών
 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης της επισήμανσης των προϊόντων (labeling) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Συμμετοχή στη βελτίωση της παραγωγής προϊόντων με στόχο την επίτευξη καλύτερων ποιοτικών αποτελεσμάτων
 • Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και συμμετοχή σε εξωτερικές επιθεωρήσεις (από δημόσιες αρχές, φορέα πιστοποίησης,, πελάτες)
 • Συνεχής έρευνα και προτάσεις για τη βελτίωση ποιότητας προϊόντων και διαδικασιών
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε αρχές διασφάλισης υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές
 • Επικουρική υποστήριξη των γραμματειακών διαδικασιών της εταιρίας

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Απόφοιτος ΤΕΙ, επιστημών τροφίμων ή τεχνολόγου τροφίμων
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και εφαρμογών MS Office
 • Γνώση λειτουργίας συστημάτων διασφάλισης υγιεινής και ποιότητας σύμφωνα με ISO, HACCP (επιθυμητή η γνώση συστημάτων BRC, IFS)
 • Αντίληψη της παραγωγής και επιθυμητή η εμπειρία σε παραγωγική διαδικασία.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα, συνέπεια, εχεμύθεια, ευγένεια
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση κώδικα τροφίμων και ποτών και κανονισμού 1169/2011
 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε προθεσμίες
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

 

 

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Αθήνα
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση