Για εργοδότες
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες
ΠαραγωγήΚατηγορία θέσης
Παραγωγή

Ο Όμιλος Εταιριών Σπυρίδη με Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική δραστηριότητα και Ηγετική θέση στον κλάδο του, αναζητά για την έδρα του στην Αθήνα, έναν Διευθυντή Παραγωγής με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συντονίζει τα παραγωγικά μέσα για την έγκαιρη εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών
 • Παρακολουθεί την ροή της παραγωγής, μεριμνά για την βελτίωση των διαδικασιών και την επίλυση προβλημάτων
 • Ελέγχει τις απαιτήσεις σε υλικά και πόρους προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα παραγωγής
 • Προβαίνει στην παραγγελία των απαραίτητων Α’ υλών και των αναλώσιμων προς τον Υπεύθυνο Αποθήκης
 • Ενημερώνει τον Υπεύθυνο Προγραμματισμού για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εντολών και κάνει αναδιανομή των προτεραιοτήτων
 • Συγκεντρώνει και ελέγχει τους Χρόνους Παραγωγής, και φροντίζει για την πλήρη απασχόληση του προσωπικού της Παραγωγής
 • Διασφαλίζει σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Ποιότητας ότι το προϊόν πληροί τα πρότυπα ποιότητας
 • Αξιολογεί και Εκπαιδεύει το προσωπικό των τμημάτων ευθύνης του
 • Μεριμνά για τη τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ – ΤΕΙ ή ισότιμου πτυχίου
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε βιομηχανικές μονάδες
 • Καλή γνώση προγραμμάτων MS Office
 • Ισχυρές ηγετικές ικανότητες
 • Ικανότητα καλής συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Ικανότητα εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης

 

    

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
Αθήνα
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση