Για εργοδότες
Buyer - Τμήμα Προμηθειών
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
company logo
101-250
Φαρμακευτικές & Κλάδος Υγείας
4 μήνες πριν
Ημ. ανάρτησης
4 μήνες πριν

Περιγραφή ρόλου

• Καθημερινή διαχείριση των brands της ευθύνης του (παρακολούθηση αποθεμάτων,πωλήσεων και αποστολή παραγγελιών στους προμηθευτές)

• Επικοινωνία με προμηθευτές εσωτερικού• Διαπραγμάτευση αγορών

• Καθημερινή επικοινωνία με τα επιμέρους τμήματα της Εταιρίας για την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών του Τμήματος

• Στοχοποίηση βάσει ελλείψεων σε συνδυασμό με τις ημέρες αποθέματος

 

Απαραίτητα προσόντα


 Πτυχίο θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Excel, Internet)
 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 Άριστη διαχείριση του χρόνου και ικανότητα οργάνωσης πολλαπλών εργασιών
 Ικανότητα αποτελεσματικής γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 Ομαδικό πνεύμα
 Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους)

 

Επιθυμητά προσόντα

 Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα αγορών / πωλήσεων / διαχείριση ειδών
 Γνώση του ERP της Entersoft

 

Παροχές:

 Μόνιμη απασχόληση
 Laptop και κινητό τηλέφωνο
 Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Buyer - Τμήμα Προμηθειών
Ελευσίνα
4 μήνες πριν
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση