Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Procurement Officer
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
company logo
51-100
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
πριν 8 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 8 μήνες

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες στον χώρο του asset management και του ξενοδοχειακού κλάδου, αναζητά

 Procurement Officer

 (Έδρα στα Βόρεια Προάστια) 

 

Σκοπός:

Η εύρυθμη, έγκαιρη ποιοτική και οικονομική κάλυψη της αγοράς, προϊόντων και υπηρεσιών, που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου των εταιριών του ομίλου, εφαρμόζοντας και τηρώντας ρητά τις διαδικασίες της επιχείρησης. Σκοπός της θέσης Procurement είναι η άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα αγορών διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την καλύτερη ποιότητα στο πλέον ανταγωνιστικό κόστος, τηρώντας πάντα και βελτιώνοντας όπου χρειάζεται τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

 

Καθήκοντα και Υπευθυνότητες:

 • Κατανοεί την ανάγκη κάθε αγοράς που προκύπτει για την λειτουργία της Επιχείρησης.
 • Συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία και επανεξέταση, οργάνωση, εφαρμογή και παρακολούθηση των διαδικασιών, πολιτικών και συστημάτων της Δ/νσης Προμηθειών. 
 • Συμμετέχει ενεργά στη ορθή και ολοκληρωμένη διαμόρφωση προδιαγραφών για την έκδοση RFQ’s
 • Αναζητεί και διαπραγματεύεται μέσα στον χρόνο που ορίζεται από την σχετική αίτηση προμήθειας ώστε να προμηθεύεται το καλύτερο προϊόν ή υπηρεσία, το οποίο να ανταποκρίνεται πλήρως στις σχετικές προδιαγραφές, επιτυγχάνοντας την καλύτερη δυνατή οικονομική συμφωνία
 • Συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό και τη δημιουργία βάσης δεδομένων προμηθευτών με στόχο την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των αγορών.
 • Δημιουργεί αναφορές- συγκρίσεις προϊόντων / υπηρεσιών, για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.
 • Κατανοεί σε βάθος τα κρίσιμα σημεία στην διαμόρφωση συμβάσεων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τους εμπλεκόμενους φορείς, τους στόχους της σύμβασης και τη βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής.
 • Υπεύθυνος για την επικοινωνία, σύνταξη και έγκαιρη ολοκλήρωση συμβολαίων - συμβάσεων σε συνεργασία  με τη νομική υπηρεσία, τους εκάστοτε εμπλεκομένους και τους αρμόδιους φορείς
 • Υπεύθυνος για τη διατήρηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων προσφορών και συμβάσεων που υλοποιούνται από την Διεύθυνση.
 • Συνεργάζεται με την Οικονομική Διεύθυνση για την ενημέρωση σε θέματα πληρωμών και εκπλήρωση γενικότερων οικονομικών όρων των συμβάσεων.
 • Υποστηρίζει την επίλυση διαφορών: ελαττωματικά προϊόντα, ποσότητες, χρόνοι παράδοσης και ελλείψεις έργου.
 • Επικοινωνεί με τους εκάστοτε εμπλεκομένους ώστε να κατανοούν και αποδέχονται τους αναμενόμενους στόχους, τις ανάγκες σε πόρους και τη διασφάλιση των προθεσμιών που προκύπτουν από τις συμφωνίες και τις απαραίτητες συμβάσεις που τις συνοδεύουν.
 • Φροντίζει για την ασφαλή και γρήγορη διανομή των προϊόντων/υλικών στους αποθηκευτικούς χώρους ή και στους χώρους αναμονής.
 • Ελέγχει και πιστοποιεί την ποσότητα – τιμή όλων των προϊόντων/υλικών που εισέρχονται στην Επιχείρηση.
 • Ελέγχει και εγκρίνει δελτία παραλαβής και τιμολόγια, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα τους.
 • Φροντίζει για την έγκαιρη διαβίβαση των εντύπων και λοιπών στοιχείων στα ενδιαφερόμενα τμήματα
 • Δημιουργεί και διατηρεί αρχείο προμηθευτών το οποίο ενημερώνει διαρκώς, με βάση τα στοιχεία από την συνεργασία με τους προμηθευτές, σε τρόπο που να δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ ανταγωνιστικών και ποιοτικών προμηθευτών για κάθε ανάγκη.
 • Συνεργάζεται με Υπεύθυνο Παραλαβών όπου χρειάζεται για την ομαλότερη παραλαβή των προϊόντων/ υλικών.
 • Επισκέπτεται τις κλαδικές εκθέσεις και επικοινωνεί με τους προμηθευτές με στόχο την μεγέθυνση της βάσης δεδομένων ποιοτικών προμηθευτών.
 • Εισηγείται αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες στο σύστημα ERP για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του στην υποστήριξη προμηθειών.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής με κατεύθυνση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στο αντικείμενο των προμηθειών, επιθυμητή στον ξενοδοχειακό κλάδο
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά) 
 • Απαραίτητη γνώση ERP & άριστη γνώση Η/Υ
 • Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ικανότητα ελέγχου συμβάσεων
 • Ικανότητα εξέταση αρχιτεκτονικών σχεδίων καθώς επίσης και σχεδίων που αναφέρονται σε εξοπλισμό (μηχανήματα, έπιπλα κλπ.)

Δεξιότητες: 

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Συνεργασία
 • Παρατηρητικότητα 
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Διαχείριση χρόνου
 • Εργασία υπό συνθήκες πίεσης
 • Επίλυση προβλημάτων 
 • Κριτική σκέψη 
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Procurement Officer
Κηφισιά
πριν 8 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση