Για εργοδότες
Υπεύθυνος Προμηθειών
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

Στην Evergrow S.A. αναζητούμε Υπεύθυνο Προμηθειών, εκ μέρους πελάτη-εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής προϊόντος τροφίμου, με σταθερή και επιτυχημένη παρουσία στην Ελληνική και παγκόσμια αγορά.

Η θέση αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή και έχει ως αποστολή την εύρυθμη λειτουργία προμηθειών της εταιρείας. Ο/η κάτοχος του ρόλου θα παρακολουθεί, αξιολογεί και βελτιώνει το φάσμα διαδικασιών και δραστηριοτήτων προμηθειών, αναλύοντας τα έξοδα, τις συνεργασίες με προμηθευτές, τα χρονοδιαγράμματα και κάθε νέα δυνατότητα και προοπτική.

Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση του χαρτοφυλακίου προμηθειών της εταιρείας, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ορθολογισμό
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών προμηθειών και διαχείρισης επιμέρους κατηγοριών
 • Έρευνα αγοράς και αξιολόγηση παροχών προμηθευτών
 • Ανάλυση και υπολογισμός κόστους εφοδιασμού – παρακολούθηση προϋπολογισμού
 • Αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις με στόχο την διασφάλιση επικερδών συμφωνιών
 • Βελτιστοποίηση των διαδικασιών προμηθειών με σκοπό την επίτευξη μέγιστης αποδοτικότητας
 • Παρακολούθηση υλοποίησης των συμφωνιών, έλεγχος τήρησης όρων
 • Καθορισμός της ποσότητας, της ποιότητας και του χρόνου των παραδόσεων, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα τμήματα της εταιρείας

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή συναφή (επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 4-5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση, σε οργανωμένη εταιρεία τροφίμων
 • Άριστη γνώση ERP, MS Office (ειδικά Excel & PowerPoint)
 • Πολύ καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα
 • Υψηλού επιπέδου διαπροσωπική επικοινωνία
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, διάθεση για εξέλιξη, ανάπτυξη και επίτευξη στόχων

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει εργασία πλήρους απασχόλησης σε ευχάριστο και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης, ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών.  

 

Η Evergrow SA διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπεύθυνος Προμηθειών
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση