Για εργοδότες
Στέλεχος προμηθειών
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Σχετικά με εμάς:

Η Δημουλάς Ειδικά  Καλώδια Α.Ε. ιδρύθηκε πριν 50 έτη και σήμερα  κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά στην εμπορία καλωδίων ενώ παράλληλα αναπτύσσει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.

Το περιοδικό FORTUNE GREECE την κατέταξε στις 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

 

Περιγραφή Θέσης:

Στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση παραγγελιών σε προμηθευτές εξωτερικού/εσωτερικού, η επικοινωνία με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας, επικοινωνία με μεταφορικές εταιρείες, με προμηθευτές και πελάτες εξωτερικού και γενικά η διαχείριση όλου του φάσματος εισαγωγών-εξαγωγών και  η παρακολούθηση παραγγελιών, φορτώσεων και παραδόσεων. Η εργασία είναι πενθήμερη με συνεχές ωράριο.

Προσόντα:
•    Σπουδές οικονομικής ή τεχνικής κατεύθυνσης 
•    Εμπειρία σε διαδικασίες εισαγωγών-εξαγωγών, προμηθειών, διεθνών μεταφορών 
•    Άνεση στη γραπτή και προφορική χρήση της Αγγλικής
•    Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, επιθυμητή η εμπειρία σε ERP ENTERSOFT
•    Μεθοδικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια 
•    Πελατοκεντρικός προσανατολισμός
•    Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον

Παρέχονται
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων και πρόσθετες παροχές
•    Προοπτικές εξέλιξης σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Στέλεχος προμηθειών
Αθήνα
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση