Για εργοδότες
F&B Buyer
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
2001-30000
Τουρισμός / Ξενοδοχεία
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες

Main Duties & Responsibilities

 • Supplier Research & Engagement: Identify new suppliers and products, negotiate terms, and communicate findings to stakeholders
 • Procurement & Negotiation: Secure advantageous pricing and rebate conditions through skilled negotiation
 • Order Management: Execute product/service ordering processes in line with managerial requests
 • Market Analysis & Supplier Visits: Keep abreast of market trends through regular supplier engagements
 • ERP System Updates: Accurately introduce new products into the ERP system with detailed information
 • Invoice Reconciliation: Collaborate with the Accounts Payable department to ensure efficient invoice processing and timely supplier payments

Required Education/Qualifications/Other Accreditations

 • A Bachelor's Degree in Business Administration or Hospitality
 • Skilled in the use of Procurement ERP systems and Microsoft Office suite
 • At least 2 years of relevant experience in procurement or a related field
 • Demonstrated understanding of procurement processes and negotiation techniques
 • Potential to guide and develop junior procurement staff
 • Experience overseeing Operational Expenditure budgets

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
F&B Buyer
Θεσσαλονίκη
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση