Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Ηλεκτρολόγος
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες

H MINΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά των Τροφίμων, ενδιαφέρεται να προσλάβει για το εργοστάσιο της στη Γαστούνη Ηλείας:

Ηλεκτρολόγο

Ο ρόλος αναφέρεται στον Προϊστάμενο Συντήρησης

 

Βασική Αποστολή Θέσης:

Η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών ηλεκτρολογικής συντήρησης (προληπτικών ή έκτακτων), τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εταιρείας, για την εξασφάλιση της λειτουργίας του εξοπλισμού του εργοστασίου  στο μέγιστο της παραγωγικής ικανότητας με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Αρμοδιότητες:

 • Υποστηρίζει την τήρηση των κανόνων και των διαδικασιών που προβλέπονται από την πολιτική της εταιρείας στον τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας σε σχέση με τον εξοπλισμό του εργοστασίου, και της Υγιεινής των προϊόντων με στόχο την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας τους και τη διατήρηση των άριστων συνθηκών ασφάλειας στο χώρο εργασίας
 • Υποστηρίζει τη διατήρηση της καλής κατάστασης και της ευταξίας των χώρων του τμήματος με σκοπό την ασφάλεια των υπαλλήλων και την αποφυγή ατυχημάτων
 • Παρακολουθεί την χρήση των ανταλλακτικών και φροντίζει για την έγκαιρη αντικατάστασή τους
 • Εκτελεί εργασίες επισκευών, αλλαγής,  χρονισμού και ρύθμισης των μηχανών
 • Εκτελεί τις εργασίες προληπτικού ελέγχου, προληπτικής συντήρησης ή αντιμετώπισης βλαβών του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτεραιότητες που θέτει ο Προϊστάμενος του
 • Συμμετέχει στην εκπαίδευση του προσωπικού του εργοστασίου, ώστε να είναι εκπαιδευμένοι και ενημερωμένοι όλοι οι χρήστες του εξοπλισμού ευθύνης τους
 • Συμμετέχει στις διαδικασίες για την αναβάθμιση των συστημάτων παραγωγής με τελικό στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Γνώσεις:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών (Επιθυμητός τίτλος ΤΕΙ)
 • Καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών

Τεχνική - Επαγγελματική Εμπειρία:

 • Αντίστοιχη προϋπηρεσία 2-3 έτη σε χώρο βιομηχανίας

Επαγγελματικές Ιδιότητες:

 • Επίλυση προβλημάτων
 • Προσαρμοστικότητα και διαχείριση αλλαγής
 • Συνεργασία και υποστήριξη
 • Επικοινωνία
 • Εστίαση στον πελάτη
 • Δέσμευση και ακεραιότητα
 • Κατανόηση άλλων
 • Εστίαση στην επίτευξη στόχων
 • Πρωτοβουλία

 

Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα. Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με υποψηφίους με βιογραφικά που πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια.

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Ηλεκτρολόγος
Γαστούνη
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση