Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Τεχνικός Ασφαλείας
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η Survey Digital Photovoltaics Μον. Α.Ε., ραγδαία αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ανάπτυξη, Σχεδίαση, Προμήθεια, Κατασκευή, Λειτουργία & Συντήρηση αλλά και ως Φορέας Εκπροσώπησης φωτοβολταϊκών πάρκων βιομηχανικής κλίμακας, αναζητά  Τεχνικό Ασφαλείας με σκοπό να στελεχώσει τη Διεύθυνση Μελετών & Κατασκευής (EPC) Φ/Β έργων. Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη από την Great Place To Work (2022-2024) και προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και ευκαιρίες για ανάπτυξη σε ένα εκθετικά αυξανόμενο εργασιακό περιβάλλον.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Ασκεί τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010
 • Επιβλέπει ως προς ΥΑΕ την εργασία εξωτερικών συνεργείων και υπεργολάβων στα υπό κατασκευή ή/και συντήρησης έργα της εταιρείας
 • Επίβλεψη και διασφάλιση τήρησης διαδικασιών ασφαλείας, σύμφωνα με την νομοθεσία της ΥΑΕ.
 • Εντοπισμός των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας και εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών
 • Συντάσσει ή ανανεώνει τις διαδικασίες ΥΑΕ της εταιρείας και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 • Διεξαγωγή ή/και οργάνωση εκπαιδεύσεων σε θέματα υγείας και ασφάλειας
 • Παρακολούθηση συμμόρφωσης με κανονισμούς και πρότυπα κατασκευών και ασφαλείας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Μηχανικού  
 • Προϋπηρεσία 1-3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση προγραμμάτων σχεδιασμού Φ/Β συστημάτων
 • Επιθυμητή η γνώση του συστήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ISO 45001 και ΙSO 14001).
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών (εκτός έδρας)
 • Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Οffice

 

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Θέση καριέρας - μόνιμης στελέχωσης της εταιρείας
 • Επιχειρηματική και φιλική νοοτροπία συνεργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνικό επίπεδο
 • Πολυτελές εργασιακό περιβάλλον με χρήση συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Παροχές εταιρικού αυτοκίνητου, τηλεφώνου, κτλ. για εκτός έδρας εργασίες

Αν ψάχνετε για ένα δυναμικό περιβάλλον, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα:

 

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Τεχνικός Ασφαλείας
Γέρακας
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση