Για εργοδότες
Κωδ:ASSLOG2024
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η θέση αφορά βοηθό λογιστηρίου με σύμβαση ορισμένου χρόνου έξι μηνών και προοπτική αορίστου , ενώ αναφέρεται στο Διευθυντή Λογιστηρίου.

Ο / Η κατάλληλος/λη υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα :

Κάτοχος πτυχίου  ΑΕΙ ή  ΤΕΙ, οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης.
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
•    Άριστη γνώση του Η/Υ και των εφαρμογών MSOffice.
•    Εμπειρία χρήσης ERP στο Softone θα θεωρηθεί πρόσθετο σημαντικό προσόν.
•    Προϋπηρεσία 5 ετών σε μηχανογραφημένο λογιστήριο.
•    Εμπειρία σε λογιστικές καταχωρήσεις Εξόδων, Αποθεμάτων, Παγίων, Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Εισαγωγών.
•    Υποβολή μηνιαίων φορολογικών υποχρεώσεων και συμφωνίες λογαριασμών.  
•    Ικανότητα εκπλήρωσης προθεσμιών και πλάνων.
•    Συνέπεια, επαγγελματισμό και οργανωτικότητα.
•    Απαραίτητες οι ικανότητες υλοποίησης των εργασιών του λογιστηρίου.

Προσφέρονται :

    Άριστο περιβάλλον εργασίας.
    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
    Συνεχής εκπαίδευση.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Χαλάνδρι
πριν 22 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση