Για εργοδότες
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
51-100
Γενικός κλάδος
ΤαύροςΤοποθεσία
Ταύρος
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
Entry / ΑρχάριοςΕπίπεδο εμπειρίας
Entry / Αρχάριος

Mε αρμοδιότητες:

 • διαχείριση υφιστάμενων συνεργασιών με προμηθευτές
 • πραγματοποίηση και παρακολούθηση αγορών
 • έρευνα αγοράς, αναζήτηση νέων προμηθευτών και σύναψη νέων συνεργασιών

 Ο συνεργάτης μας  χρειάζεται να έχει:

 • άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office
 • άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση

Η πετυχημένη συνεργασία θα έρθει ευκολότερα εαν έχει:

 • ευχέρεια στην επικοινωνία, γραπτή & προφορική
 • διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • διαχείριση πιεστικών καταστάσεων/προβλημάτων
 • κριτική ικανότητα και ανάληψη πρωτοβουλίας
 • οργανωτικές ικανότητες και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα
 • υπευθυνότητα & συνέπεια

Από την πλευρά μας παρέχουμε:

 • μόνιμη και σταθερή συνεργασία που βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση
 • δυναμικό και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • δυνατότητα εξέλιξης σε ένα περιβάλλον που αναπτύσσεται δυναμικά
 • ανταγωνιστικές αποδοχές- ομαδικό συμβόλαιο ασφάλειας υγείας
 • εκπαίδευση
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.
Ταύρος
πριν ένα μήνα
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση