Για εργοδότες
Η RE/MAX Properties Investment διαθέτει 5 γραφεία σε Αθήνα, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Καλαμάτα και Σαντορίνη .Αναζητούμε Λογιστή/στρια με πτυχίο Α΄τάξης, για την στελέχωση του τμήματος για τα γραφεία μας στο Χαλάνδρι.
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
C-level / ExecutiveΕπίπεδο εμπειρίας
C-level / Executive

Αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και λογιστικών εγγραφών.
 • Υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας
 • Έγκαιρη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων.
 • Χειρισμός μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων κλεισιμάτων.
 • Συμφωνία πληρωτέων και εισπρακτέων λογαριασμών.
 • Υπολογισμός φόρων και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων.
 • Διαχείριση ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης.
 • Προετοιμασία προβλέψεων προϋπολογισμού.
 • Έλεγχος χρηματοοικονομικών συναλλαγών και παραστατικών.
 • Ενίσχυση της εμπιστευτικότητας των οικονομικών δεδομένων και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων όταν είναι απαραίτητο.
 • Συμμόρφωση με τις οικονομικές πολιτικές και τους κανονισμούς.
 • Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες και πελάτες

 

Απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες:

 • Πτυχίο ΑΕΙ η ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο ή λογιστήριο εταιρίας.
 • Γνώσεις μισθοδοσίας.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Microsoft Office (Word, Excel)
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών.
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας.
 • Ασφαλιστική κάλυψη.
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Η RE/MAX Properties Investment διαθέτει 5 γραφεία σε Αθήνα, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Καλαμάτα και Σαντορίνη .Αναζητούμε Λογιστή/στρια με πτυχίο Α΄τάξης, για την στελέχωση του τμήματος για τα γραφεία μας στο Χαλάνδρι.
Μαρούσι
πριν ένα μήνα
C-level / Executive
Πλήρης απασχόληση