Για εργοδότες
Υπάλληλος Γραφείου για το Τμ. Έκδοσης Αποτελεσμάτων, Στατιστικών και Εσωτερικού Ελέγχου

YΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ.ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ , ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιγραφή

Μεγάλη Εμπορική Εταιρεία στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, ζητά υπάλληλο γραφείου για την στελέχωση τμήματος Έκδοσης Αποτελεσμάτων, Στατιστικών και Εσωτερικού Ελέγχου (reporting - controlling)

Απαιτήσεις Θέσης

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Τίτλος Σπουδών Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης σε Οικονομικές Επιστήμες.
  2. Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στην διαχείρηση του λειτουργικού συστήματος Windows και του Microsoft Office (Excel, Word, Power Point).
  3. Προηγούμενη εμπειρία σε τμήματα reporting και controlling καθώς και γνώση στο μηχανογραφικό σύστημα SAP, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
  4. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ατομικές ικανότητες:

      1. Υπευθυνότητα, συνέπεια, ήθος, σοβαρότητα.

      2. Πνεύμα συνεργασίας, αντίληψης, κατανόησης.

      3. Διάθεση για νέες γνώσεις.

      4. Πνεύμα ομαδικότητας για την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

 

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπάλληλος Γραφείου για το Τμ. Έκδοσης Αποτελεσμάτων, Στατιστικών και Εσωτερικού Ελέγχου
Άγιος Στέφανος
8 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση