Για εργοδότες
Assistant F&B Manager

Η Domes Resorts προσλαμβάνει Assistant Food and Beverage Manager για το 5* ξενοδοχείο της Domes Noruz Chania, an Autograph Collection Resort, member of Marriott International, στα Χανιά της Κρήτης για τη σεζόν 2023:


Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων ή Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ελλάδος ή εξωτερικού
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε 5* ξενοδοχειακές μονάδες
 • Απαραίτητη γνώση του χώρου Τροφίμων και Ποτών
 • Άριστη γνώση λειτουργίας των à la carte Επισιτιστικών τμημάτων
 • Γνώση εφαρμογής και παρακολούθησης διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας
 • Γνώση υπολογισμού/διαχείρισης στατιστικών στοιχείων και ευχέρεια στην δημιουργία και παρακολούθηση προϋπολογισμού
 • Άριστη γνώση αγγλικών, καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, οργανωτικές ικανότητες και συνέπεια
 • Ικανότητα επικοινωνίας, εξυπηρέτησης πελατών και ανάπτυξης πωλήσεων


Requirements

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση Opera
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών
 • Γνώση Οινολογίας, Bar

Αρμοδιότητες

 • Έλεγχος της λειτουργίας των Επισιτιστικών τμημάτων
 • Να ακολουθεί την πολιτική και τις ποιοτικές προδιαγραφές της εταιρίας
 • Η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας
 • Να αξιολογεί και να αναθέτει αρμοδιότητες στους υφιστάμενους του σύμφωνα με τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους.
 • Η εκπαίδευση των νέων και των υφιστάμενων συνεργατών στις κατάλληλες πρακτικές εξυπηρέτησης πελατών


Benefits

Παρέχουμε

 • Πακέτο αποδοχών ανάλογo των προσόντων
 • Προοπτικές και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Διαμονή και πλήρης διατροφή
 • Συνεχή εκπαίδευση

Domes Resorts & Reservesis an equal opportunity employer, all applications will be treated in strict confidentiality.

Only suitable candidates will be contacted.

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Assistant F&B Manager
Χανιά
11 μέρες πριν
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση/Μερική απασχόληση