Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Κωδ:-ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ-
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ (Μπουφετζής/Ψήστης/Ταμίας) ΑΘΗΝΑΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 5 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 5 μήνες
Entry / ΑρχάριοςΕπίπεδο εμπειρίας
Entry / Αρχάριος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Η Premier Capital Hellas, ο διαχειριστής είκοσι εννέα εστιατορίων McDonald's στην Ελλάδα, επιδιώκει να προσλάβει προσωπικό για τα εστιατόρια της στην ΑΘΗΝΑ, για να ενταχθεί στην ομάδα που προσφέρει περήφανα την εμπειρία McDonald's σε χιλιάδες επισκέπτες όλη μέρα, κάθε μέρα.

Η PREMIER CAPITAL HELLAS στην ΕΛΛΑΔΑ

Η Premier Capital Hellas στην Ελλάδα αποτελείται από μια ομάδα 1.500 ατόμων. Η εταιρεία είναι μέρος της Premier Capital plc, του Αναπτυξιακού Δικαιοδόχου για τα McDonald's στην Εσθονία, την Μάλτα, τη Λετονία, τη Λιθουανία, και τη Ρουμανία, λειτουργώντας 176 εστιατόρια και απασχολεί 9.000 άτομα. Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια πελάτες εξυπηρετούνται κάθε χρόνο στις έξι αγορές.

Η Premier Capital plc είναι η επιχείρηση της McDonald's εντός της Hili Ventures, ενός ομίλου που δραστηριοποιείται σε 10 χώρες και ασχολείται με δραστηριότητες πολλαπλών τοποθεσιών με McDonald's και Apple, logistics, ναυτιλιακά και μηχανική, τεχνολογία, ακίνητα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, φιλοξενία και χρηματοδοτική μίσθωση.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου, IΕΚ ή Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Καλή γνώση Αγγλικών απαραίτητη
 • Δυνατότητα για κυλιόμενο ωράριο απαραίτητη (διαφορετικές βάρδιες μέσα στην εβδομάδα)
 • Ομαδικό πνεύμα, όρεξη για εργασία και πρωτοβουλία
 • Προϋπηρεσία σε σχετικό κλάδο θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων & προϋπηρεσίας
 • Ευέλικτο ωράριο
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες ανέλιξης σε ένα σύγχρονο & δυναμικό περιβάλλον εργασίας

                                                          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να συμπληρώσουν τη Φόρμα Εργασίας ή/και να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα κάνοντας κλικ εδώ

                                          επιλέγοντας μέχρι 2 προτιμώμενα εστιατόρια

Οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.
___________________________________________________________________________________

RESTAURANT CREW

Premier Capital Hellas SA, the operator of twenty eight McDonald’s restaurants in Greece, is seeking to recruit Crew for its restaurants in ATHENS, to join the nationwide team that proudly delivers the McDonald’s experience to thousands of guests all day, every day.

PREMIER CAPITAL HELLAS

Premier Capital Hellas is comprised of a team of 1.500 people. The company is part of Premier Capital plc, the Developmental Licensee for McDonald’s in Estonia, Greece, Latvia, Lithuania, Malta and Romania, operating 176 restaurants and employing 9,000 people. More than 150 million customers are served every year across the six markets.

Premier Capital plc is the McDonald’s business within Hili Ventures, a group present in 10 countries engaged in multi-sited activities with McDonald’s and Apple, logistics, marine & engineering, technology, property, oil & gas, hospitality and leasing.

Qualifications:

 • High school, IΕΚ or Higher Education Institution Diploma
 • Good knowledge of English is essential
 • Possibility for rolling working hours essential (different shifts during the week).
 • Team spirit, desire for work and initiative.
 • Previous experience in relate work will be an additional qualification.

Benefits:

 • Satisfactory salary package depending of qualifications & work experience
 • Flexible working schedule
 • Continuous training
 • Development opportunities in a modern & dynamic work environment

 

                                          The interested candidates can

fill out the Job Application Form or/and send a CV electronically by clicking here

                                 by selecting up to 2 preferred restaurants

Applications will be treated in the strictest confidence.
 
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ (Μπουφετζής/Ψήστης/Ταμίας) ΑΘΗΝΑΣ
Χαλάνδρι
πριν 5 μήνες
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση