Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Στέλεχος Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 5 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 5 μήνες

Ζητείται από το Κέντρο Δια βίου Μάθησης ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε (https://euroergasiaki.gr/) Στέλεχος Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Αρμοδιότητες:

 • Υλοποίηση Φυσικού Αντικείμενου συμβασιοποιημένων έργων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • Υλοποίηση Φυσικού Αντικείμενου προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης τύπου voucher.
  π.χ «Πρόγραμμα «Πάω Μπροστά» για την κατάρτιση 150.000 εργαζομένων στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» από την Δ.ΥΠ.Α
 • Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατά προτίμηση, κοινωνικών / ανθρωπιστικών / οικονομικών επιστημών
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία (γραπτή και προφορική)
 • Άριστη γνώση του MS Office (word, excel, powerpoint, internet, outlook)
 • Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματική εμπειρία σε Εκπαιδευτικό Οργανισμό με δραστηριοποίηση σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης δεξιοτήτων Εργαζομένων και Ανέργων. 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 • Εμπειρία στο Project management ή /και την Διαχείριση Ανθρωπινού Δυναμικού.
 • Ευχέρεια στην χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας voucher.gov.gr
 • Προηγούμενη Εμπειρία στην χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος ARGUS ERP & CRM.
 • Υψηλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και τήρησης προθεσμιών.
 • Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Προσφέρονται:

 • Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία.
 • Φιλικό εργασιακό περιβάλλον.
 • Προοπτικές εξέλιξης.

*** Σε στελέχη με τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία σε Κ.Δ.Β.Μ 1 και 2 προσφέρεται επιπλέον, τριετής Σύμβαση ορισμένου χρόνου και BONUS υπογραφής Σύμβασης.  

Για δήλωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε βιογραφικό στο info@euroergasiaki.gr   με θέμα «Στέλεχος Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Στέλεχος Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ηλιούπολη
πριν 5 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση