Για εργοδότες
Οδηγός/Κλητήρας
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
company logo
16-50
Οικονομικές Υπηρεσίες
ένας μήνας πριν
Ημ. ανάρτησης
ένας μήνας πριν
Entry/ΑρχάριοςΕπίπεδο εμπειρίας
Entry/Αρχάριος

Με έδρα τις νέες εγκαταστάσεις της στο Μαρούσι, η Baker Tilly Greece αναπτύσσει τις δραστηριότητες της απασχολώντας περισσότερους από 50 εξειδικευμένους επαγγελματίες, επενδύοντας στους ανθρώπους, προσπαθώντας να αναπτύξει τις δεξιότητές τους και να τους ενθαρρύνει να συμμετάσχουν στην επιτυχία της επιχείρησης.

Την περίοδο αυτή η Baker Tilly επιθυμεί να καλύψει τη θέση του Οδηγού/Κλητήρα.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

 • Μεταφορά προσωπικού από και προς συναντήσεις με πελάτες ή/και εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς και προς/από το αεροδρόμιο.
 • Παράδοση, παραλαβή και διακίνηση της αλληλογραφίας της εταιρίας με εξωτερικές υπηρεσίες και οργανισμούς, καθώς και μεταξύ των διαφόρων τμημάτων.
 • Διαχείριση αναλώσιμων (π.χ. γραφικής ύλης, χαρτιού, κ.ά.), διασφαλίζοντας την επάρκεια και ανανέωσή τους.
 • Μετάβαση σε οργανισμούς για πληρωμή οφειλών.

Απαιτήσεις

 • Κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου.
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου τύπου Β
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης δίκυκλου τύπου Α2
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητα συνεργασίας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Αποδοχές και παροχές

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Επαγγελματικό, θετικό και ομαδικό εργασιακό περιβάλλον.

Υποβολή αίτησης

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική μας αίτηση, επιλέγοντας την θέση Οδηγός/Κλητήρας.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Οδηγός/Κλητήρας
Μαρούσι
ένας μήνας πριν
Entry/Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση