Για εργοδότες
Χειριστής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η Ολυμπία Οδός Λειτουργία η εταιρεία διαχείρισης του νέου οδικού άξονα Ελευσίνας – Κορίνθου – Πατρών βρίσκεται σε αναζήτηση υποψήφιων για την κάλυψη θέσης Χειριστή Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας. 

Ο/Η κατάλληλος-η υποψήφιος-α θα αποτελεί μέλος της Ομάδας του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της εταιρίας, που έχει ως κύριο καθήκον την επιτήρηση των σηράγγων  και του αυτοκινητόδρομου, καθώς και την αναγνώριση και τον συντονισμό όλων των περιστατικών  κυκλοφορίας με στόχο την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση της λειτουργίας και της συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου και των σηράγγων όλο το 24ωρο.

Η θέση θα έχει έδρα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην περιοχή Άνω Βλυχάδα του Δήμου Μεγάρων.

Αρμοδιότητες ρόλου:

 • Εργάζεται σε 8ωρες 24ωρες κυλιόμενες βάρδιες
 • Επιτηρεί τις σήραγγες και τον αυτοκινητόδρομο, ελέγχοντας τη ροή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και συντονίζοντας όλα τα περιστατικά και τις κυκλοφοριακές συμφορήσεις στο πεδίο.
 • Διαχειρίζεται τα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας (κάμερες παρακολούθησης κλειστού συστήματος, πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων και συστήματα ανίχνευσης) του κέντρου, στοχεύοντας στην ασφαλή και αποτελεσματική ροή της κυκλοφορίας στις σήραγγες και στον αυτοκινητόδρομο.
 • Συμβάλλει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης / περιστατικά στον αυτοκινητόδρομο, συντονίζοντας τις ομάδες επέμβασης, με την καθοδήγηση του Επόπτη βάρδιας, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα εγχειρίδια λειτουργίας της εταιρείας
 • Απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου μέσω του αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης (1025) με σκοπό την αξιολόγηση των πληροφοριών και τον καθορισμό των κατάλληλων επεμβάσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες διαχείρισης κυκλοφορίας του τμήματος.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτερης τεχνολογικής εκπαίδευσης, με κατεύθυνση ηλεκτρολογικής/μηχανολογικής/πληροφορικής ή Αυτοματισμών.
 • 1-3 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή συστημάτων πληροφορικής και αυτοματισμού
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ή γνώση σε διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και MS Office
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Χειριστής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας
Νέα Πέραμος
ένας μήνας πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση