Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΛΛΗΝΗ/ΒΡΟΧΙΤΣΑ (ΚΩΔ:496)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 5 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 5 μήνες

Το Χαμόγελο του παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του Ψυχολόγου που θα απασχολείται σε χώρο φιλοξενίας παιδιών στην Κυλλήνη και σε χώρο ημερήσιας φροντίδας παιδιών στην Βροχίτσα Ηλείας.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Πραγματοποιεί ομαδικές και ατομικές συναντήσεις με το παιδαγωγικό προσωπικό με στόχο την ατομική/ ομαδική υποστήριξη, την ενδυνάμωση του ρόλου τους, την αποφόρτιση τους
 • Συμμετέχει στην δι-επαγγελματική ομάδα του Σπιτιού
 • Συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στην επικοινωνία του παιδιού και την σχέση του με την οικογένεια του. Αν χρειαστεί, συμμετέχει και στις κατ’ οίκον επισκέψεις οικογενειών για διερεύνηση συνθηκών μαζί με την Κοινωνική λειτουργό του Σπιτιού.
 • Παραπέμπει, συμμετέχει στις επαφές και παρακολουθεί την πορεία ψυχιατρικών/ ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων που αφορούν παιδιά του Σπιτιού
 • Συμμετέχει στη διαδικασία υιοθεσίας- αναδοχής παιδιών του Σπιτιού
 • Συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες/ κέντρα, για εξατομικευμένα και ειδικά προβλήματα ψυχικής υγείας που τυχόν παρουσιάζουν τα παιδιά και παρακολουθεί την πορεία ψυχιατρικών/ ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων που αφορούν παιδιά του σπιτιού
 • Συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στην εκπαίδευση, οριοθέτηση και διαχείριση των εθελοντών του σπιτιού και ειδικά σε όσους εθελοντές έρχονται σε επαφή με τα παιδιά
 • Παρέχει συμβουλευτική και κατευθύνσεις στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο Ψυχολογίας και Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Επαγγελματική ικανότητα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε συναφές αντικείμενο
 • Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας που σχετίζεται με παιδιά
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Επιθυμητή η εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

 • Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων 

 

- Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

- Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΥΛΛΗΝΗ/ΒΡΟΧΙΤΣΑ (ΚΩΔ:496)
Αγία Παρασκευή
πριν 5 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση