Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Κωδ:Υπεύθυνος Τομέα Διερμηνείας
Υπεύθυνος Τομέα Διερμηνείας
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η ΜΕΤΑδραση είναι μία βραβευμένη για το έργο της Ανθρωπιστική Οργάνωση που στοχεύει στη καλύψη κρίσιμων και ουσιαστικών κενών στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Από το 2010 που ιδρύθηκε, η ΜΕΤΑδραση έχει αναπτύξει πρωτοπόρες δράσεις, οι οποίες εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς: της διερμηνείας, της προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, της υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, της νομικής εκπροσώπησης, της εκπαίδευσης και της ένταξης.

Περιγραφή θέσης: Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Υπεύθυνο για τον Τομέα Διερμηνείας. Ο Τομέας Διερμηνείας περιλαμβάνει τα πέντε Υποτμήματα: α) Συντονισμός και κάλυψη αναγκών διερμηνείας, β) Διαχείριση διερμηνέων, γ) Εκπαίδευση και αξιολόγηση διερμηνέων, δ) Διαχείριση παρουσιολογίων και ε) Υποστήριξη Τοπικών Συντονιστών. Ο αριθμός των ατόμων που στελεχώνουν τα Υποτμήματα μπορεί  να φθάσει τα 20 άτομα, τα οποία, μαζί με τους Τοπικούς Συντονιστές σε όλη την Ελλάδα, μπορούν να φθάσουν τα 100 άτομα (εξαιρουμένων των διερμηνέων). Ο Υπεύθυνος του Τομέα Διερμηνείας πρέπει να έχει εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων ομάδων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο, όπου προκύπτουν διαρκώς έκτακτες ανάγκες που απαιτούν άμεση απόκριση.

Ειδικότερα, ο Υπεύθυνος Τομέα Διερμηνείας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία των Υποτμημάτων Διερμηνείας
 • Αξιολόγηση των Υπεύθυνων των Υποτμημάτων και τακτή αναθεώρηση των καθηκοντολογίων τους
 • Οργάνωση τακτικών συναντήσεων με τους Υπεύθυνους των Υποτμημάτων για την επίλυση τυχόν θεμάτων και τη βελτίωση της δράσης της Διερμηνείας
 • Παρακολούθηση της απορρόφηση των προϋπολογισμών
 • Ορισμός εξαμηνιαίων στόχων ανά Υποτμήμα σε συνεργασία με τις ομάδες
 • Ορισμός ετήσιας στοχοθεσίας του Τομέα Διερμηνείας
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση των προϋπολογισμών και παρακολούθηση των απολογιστικών εκθέσεων
 • Έλεγχος της τήρησης των διαδικασιών στον Τομέα Διερμηνείας και πρόταση/συγγραφή νέων
 • Συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Οργάνωσης και μέριμνα για την επίλυση και τη βελτίωση των θεμάτων που αφορούν τη Διερμηνεία
 • Εκπροσώπηση της Οργάνωσης σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους των Υποτμημάτων σε συναντήσεις, εντός και εκτός Ελλάδος, σχετικές με τη Διερμηνεία
 • Εποπτεία θεμάτων διαχείρισης κρίσεων που αφορούν τη Διερμηνεία
 • Εκπαίδευση, συντονισμός, καθοδήγηση και εποπτεία των ομάδων έργου
 • Συνεργασία με το Τμήμα Προσωπικού της Οργάνωσης και συμμετοχή στην επιλογή των κατάλληλων στελεχών για τα Υποτμήματά του
 • Σύνταξη μηνιαίων αναφορών και εισηγήσεων προς τη Διοίκηση της Οργάνωσης
 • Μέριμνα για την εκπροσώπηση του Τομέα σε ομάδες εργασίας, σεμινάρια, συνέδρια και συναντήσεις που σχετίζονται με τη Διερμηνεία

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Πενταετής προϋπηρεσία σε θέσεις διαχείρισης ομάδων
 • Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο (C2)
 • Ικανότητα διαχείρισης πολυάριθμων ομάδων που αναπτύσσονται σε όλη την επικράτεια
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες (negotiating skills)
 • Ικανότητα κατανόησης προϋπολογισμών και χρηματοδοτήσεων
 • Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης
 • Γρήγορη και αυτόνομη λειτουργία, αλλά και με προσοχή στη λεπτομέρεια και την ποιότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Ηγετικές ικανότητες

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακές Σπουδές ή σχετικές μετεκπαιδεύσεις σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή HR
 • Τριετής προϋπηρεσία στον ανθρωπιστικό τομέα
 • Εμπειρία εργασίας με εργαλεία αναφοράς και οπτικοποίησης (Microsoft Power BI)
 • Γνώση επιπλέον γλωσσών

Child Safeguarding Policy: Level 4 (περιορισμένη έως ελάχιστη επαφή με παιδιά)

Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@metadrasi.org με ένδειξη στο θέμα «Υπεύθυνος Τομέα Διερμηνείας».

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπεύθυνος Τομέα Διερμηνείας
Ταύρος
πριν 6 μήνες
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση