Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΑΘΗΝΑ (ΚΩΔ:480)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 6 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 6 μήνες

 Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/ια, για να καλύψει τη θέση  του Συντονιστή Γραφείου Κίνησης Οχημάτων.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός, οργάνωση και συντονισμός του τμήματος κίνησης του Οργανισμού (Πανελλαδικά).
 • Πρόγραμμα βαρδιών οδηγών / δρομολογίων, καθημερινό συντονισμό δρομολογίων
 • Ενέργειες για έκδοση πινακίδων και αδειών οχημάτων, καθώς και των διαδικασιών απόσυρσης ή ακινητοποίησής τους
 • Υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, οδηγών & στόλου, μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα
 • Παρακολούθηση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων, έκδοση των αντίστοιχων δελτίων κινήσεως
 • Προγραμματίζει και συντονίζει τα service των οχημάτων και φροντίζει για την επιμέλεια τους
 • Υπεύθυνος για τη φύλαξη οχημάτων καθώς και για τη λήψη και εφαρμογή μέτρων και οδηγιών για τη συντήρησή τους
 • Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου γραφείου κίνησης
 • Υπεύθυνος για τον έλεγχο και την κατανάλωση καυσίμων
 • Σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμού τμήματος κίνησης
 • Ιεράρχηση δαπανών και προγραμματισμός πληρωμών βάσει των προτεραιοτήτων και αναγκών του Οργανισμού

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες υποψηφίων

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Τμήμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολογίας Οχημάτων.
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε Logistics Management
 • Μηχανολογικές γνώσεις Οχηµάτων
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε γραφείο κίνησης οχημάτων και σε θέματα οργάνωσης-εποπτείας
 • Άριστη Χρήση Η/Υ, Office, συστημάτων ERP
 • Αξιοπιστία, επικοινωνία, ομαδικότητα
 • Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

 

- Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

- Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΑΘΗΝΑ (ΚΩΔ:480)
Αγία Παρασκευή
πριν 6 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση