Για εργοδότες
Ημέρες Καριέρας Αθήνας, 21 & 22 Οκτωβρίου Δήλωσε Δωρεάν Συμμετοχή
Κωδ:ACR_004
Manager Συλλογής Αγρ Προϊόντων (Crop Manager)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
-
πριν 5 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 5 μήνες

Manager Συλλογής Αγροτικών Προϊόντων Συμβολαιακής Γεωργίας στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Απόφοιτος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ (Χημικός, Χημικός Μηχ/κός, Γεωπόνος, Τεχνολόγος Τροφίμων)
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ OFFICE SUITE και ERP αποθήκης
 • Αγγλικά (τουλάχιστον μέτρια)
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε επιχείρηση του κλάδου κτηνοτροφικών και αγροτικών προϊόντων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα και ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας
 • Διαπραγματεύσεις & επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Επαγγελματισμός, Εργατικότητα, Συνέπεια, Υπευθυνότητα
 • Ικανότητα επικοινωνίας, οργάνωσης, τήρησης χρονοδιαγραμμάτων, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ανάληψης πρωτοβουλιών.

 

Κύριες Ευθύνες και Αρμοδιότητες:

 • Διατήρηση υπάρχοντος & ανάπτυξη δικτύου συνεργατών (μεσιτών)
 • Παρακολούθηση Συμβάσεων των Παραγωγών - Μεσιτών
 • Προετοιμάζει και αναλύει  τα δείγματα σύμφωνα με τις διαδικασίες ποιότητας
 • Να παρακολουθεί τις αιτίες που δημιουργούν αποκλίσεις/προβλήματα και να μεριμνά για την γρήγορη διόρθωσή τους.
 • Να αναπτύσσει το δίκτυο της περιοχής ευθύνης του, εφαρμόζοντας και ελέγχοντας την τιμολογιακή και πιστωτική πολιτική της εταιρείας.
 • Να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των συνδεδεμένων μερών.
 • Δημιουργεί τα διαγράμματα ελέγχου, συμπληρώνει και πληροφορεί για τις ανωμαλίες. Προετοιμασία ποσοτικών αναφορών και στατιστικών στοιχείων προς τη Διοίκηση.
 • Να εποπτεύει την ζύγιση φορτηγών, τη δειγματοληψία προϊόντων και την τήρηση αρχείου αναλύσεων.
 • Προϊστάμενος τουλάχιστον 4 ατόμων εργαζόμενους της εταιρείας (τιμολόγηση/φορτωτής/αποθήκη), υπεύθυνος για την επικοινωνία με κάποιους προμηθευτές, τους αποθηκευτές τις μεταφορικές και τα κεντρικά της εταιρείας.

Η εταιρεία παρέχει:

 1. Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 2. Εταιρικό αυτοκίνητο
 3. Κινητό τηλέφωνο
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Manager Συλλογής Αγρ Προϊόντων (Crop Manager)
-
Αλεξανδρούπολη
πριν 5 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση