Για εργοδότες
Κωδ:TECH0323
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
Entry / ΑρχάριοςΕπίπεδο εμπειρίας
Entry / Αρχάριος

Καθήκοντα

-Βοήθεια κατα την τεχνική υποστήριξη μηχανών παραγωγής και περιφερειακού εξοπλισμού.

-Βοήθεια στην τήρηση προγράμματος συντηρήσεων, επισκευών μηχανών και κτιριακής υποδομής

-Βοήθεια και συμμετοχή στην υλοποίηση τεχνικών project

-Αναφορά τυχών σφαλμάτων στον Μηχανικό - Ηλεκτρολόγο 

-Κατανομή και καθαρισμός εργαλείων, εργαλειοθήκης και υλικών 

-Καταμέτρηση και αναφορά για ελλείψεις ή φθορές υλικών και εργαλείων 

 

Απαραίτητα Προσόντα υποψήφιου

-Απόφοιτος αναγνωρισμένης τεχνικής σχολής (προαιρετικό)

-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

 

Επιθυμητά Προσόντα

-Υπευθυνότητα

-Πειθαρχία

-Ομαδικό πνεύμα εργασίας

-Διάθεση για εξέλιξη και εκμάθηση νέων τεχνικών αντικειμένων

Η Εταιρία παρέχει:

-Εκπαίδευση 

-Φιλικό και Ασφαλές πειβάλλον 

-Ένδυση με ρούχα και παπαούτσια ασφαλείας 

-Δυνατότητα Εξέλιξης 

-Μεταφορικό μέσο από και πρός τον Προαστιακό Ασπροπύργου

Επίσης

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική μονάδα θα συνεκτιμηθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση η τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής του κλάδου της παραγωγής τροφίμων.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
Ασπρόπυργος
πριν ένα μήνα
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση