Για εργοδότες
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - Υπάλληλοι αποθήκης
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

 

Αρμοδιότητες

 • Συλλογή και συσκευασία παραγγελιών (Picking and Packing)
 • Ορθή και έγκαιρη διαχείριση και εκτέλεση των παραγγελιών 
 • Έλεγχος εμπορευμάτων προς παράδοση
 • Φόρτωση / εκφόρτωση εμπορευμάτων
 • Διεκπεραίωση παραλαβών & επιστροφών προϊόντων
 • Διαχείριση και παρακολούθηση των παραγγελιών
 • Οργάνωση και τακτοποίηση αποθήκης (ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ)
 • Τήρηση κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας (ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ)

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ)
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (Υπάλληλοι αποθήκης)
 • Υπευθυνότητα και αξιοπιστία
 • Όρεξη για εργασία σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Ομαδική εργασία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας στην αίτησή

 • αν ενδιαφέρονται για μερική ή πλήρη απασχόληση.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - Υπάλληλοι αποθήκης
Γλυφάδα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση