Για εργοδότες
Facilities Management Assurance Associate
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
2001-30000
Τουρισμός / Ξενοδοχεία
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
Entry / ΑρχάριοςΕπίπεδο εμπειρίας
Entry / Αρχάριος

Your main purpose

Data Collection: Collect data related to the buildings and machinery within the hotels.

Data Organization: Organize the collected data in a structured format for easy analysis and usage.

Data Registration: Input organized data into CMMS software for record-keeping.

Data Maintenance: Regularly update databases to reflect any changes or updates in hotel conditions.

Software Utilization: Efficiently use CMMS software to manage and track all related data.

Data Verification: Ensure the accuracy and reliability of all entered data, performing quality checks as needed.

What will you bring

  • A Bachelor's degree or equivalent qualification from a technical institute.
  • Previous experience in data entry and database management.
  • Excellent computer literacy, including proficiency in Microsoft Office Suite.
  • Strong project and time management skills, with the ability to prioritize tasks efficiently.
  • High level of accuracy and attention to detail, especially when entering and managing data.
  • Superior command of English, both in written and verbal forms.

 

 

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Facilities Management Assurance Associate
Κασσάνδρα
πριν ένα μήνα
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση