Για εργοδότες
Συντηρητής Ηλεκτρολόγος
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Οινοποιία Μαλαματίνα

Η Οινοποιία Μαλαματίνα, μέλος του Ομίλου Mantis, αποτελεί μία από τις κορυφαίες και πιο ιστορικές παραγωγικές μονάδες κρασιού στην Ελλάδα με ιστορία από το 1895. Η Οινοποιία Μαλαματίνα έχει δύο οινοποιεία στο Φάρο Χαλκίδας και στην Ασωπία Βοιωτίας καθώς και ένα εμφιαλωτήριο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου παράγονται μία σειρά από εξαιρετικά Ελληνικά προϊόντα (Μαλαματίνα, Ρεζινέ, Φίλιωμα, Τέσσερις Άγγελοι, Μαγικό Κουτί κλπ) τα οποία πωλούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναζητά έμπειρο και αφοσιωμένο Συντηρητή Ηλεκτρολόγο  (Μ_03.2024)

με έδρα τον Φάρο Χαλκίδας ή Ασωπία Βοιωτίας, ο οποίος θα αναλάβει τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας και της συντήρησης των ηλεκτρολογικών συστημάτων και του εξοπλισμού της παραγωγικής μονάδας.

Καθήκοντα

 • Εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε μηχανήματα και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό
 • Διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών στην παραγωγική αλυσίδα, όπως επίσης και επισκευή ηλεκτρολογικών προβλημάτων
 • Παρακολούθηση, αναβάθμιση και προτάσεις βελτίωσης μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας στον χώρο εργασίας

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Τεχνική εκπαίδευση σε μηχανολογία, ηλεκτρολογία ή συναφές πεδίο
 • Αδεια Ηλεκτρολόγου
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση
 • Γνώση στη συντήρηση και στην αντιμετώπιση προβλημάτων του εξοπλισμού παραγωγής, όπως επίσης και των ηλεκτρικών συστημάτων
 • Ικανότητα ανάγνωσης σχεδίων και προδιαγραφών

Δεξιότητες

 • Αξιοπιστία και υπευθυνότητα
 • Άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα συνεργασίας με άλλα τμήματα της Εταιρείας
 • Μεθοδολογία και οργανωτικές ικανότητες
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση κατά τη διάρκεια περιόδων κορύφωσης
 • Ευελιξία σε ωράριο εργασίας κατά τις περιόδους κορύφωσης της παραγωγής

Παροχές:

 • Πακέτο αποδοχών και παροχών αναλόγως προσόντων σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (Μ_03.2024).

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Συντηρητής Ηλεκτρολόγος
Χαλκίδα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση