Για εργοδότες
Κωδ:BM_0123
Bid Manager
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
101-250
Υπηρεσίες Λογισμικού και Πληροφορικής
πριν 5 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 5 μήνες

 Αναζητούμε Bid Manager, με τεχνικό υπόβαθρο που θα στελεχώσει την ομάδα Presales της εταιρείας.

Το συγκεκριμένο άτομο θα είναι υπεύθυνο για την διαχείριση διαδικασίας υποβολής προτάσεων, από την προετοιμασία μέχρι και την τελική υποβολή προσφορών στο πλαίσιο διαγωνισμών Δημοσίου Τομέα.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Ανάλυση και κατανόηση απαιτήσεων όπως περιγράφονται στα τεύχη διακήρυξης.
 • Συντονισμός και συνεισφορά στη προετοιμασία της τεχνικής λύσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τευχών και συγγραφή των αντίστοιχων τεχνικών κειμένων και συνοδευτικών εγγράφων.
 • Συντονισμός και συνεισφορά στη προετοιμασία τμημάτων της προσφοράς αναφορικά με ομάδα έργου, μεθοδολογίες, διαχείριση έργου και ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.
 • Συντονισμός εσωτερικών τμημάτων και εξωτερικών συνεργατών / προμηθευτών κατά τη διαδικασία προετοιμασίας προσφορών.
 • Υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
 • Παρακολούθηση εξέλιξης διαγωνιστικής διαδικασίας.
 • Τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου και ταξινόμηση εγγράφων σχετικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
 • Αναζήτηση διαγωνισμών για επέκταση της εταιρικής δραστηριότητας.

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε Πληροφορικά Συστήματα ή / και αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε system integrator ή συμβουλευτική εταιρεία.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου (Word, Excel, PowerPoint, MS Project).
 • Επιθυμητή γνώση των διαδικασιών που διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία.
 • Ευκαιρία για εργασία με καινοτόμα προϊόντα που στοχεύουν να μεταμορφώσουν τη γεωργία στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση hr@neuropublic.gr  αναγράφοντας τον παρακάτω κωδικό: BM_0123.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Bid Manager
Πειραιάς
πριν 5 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση