Για εργοδότες
Κωδ:PM GR-0723
Στέλεχος Διαχείρισης Έργων Δημοσίου Τομέα
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
101-250
Υπηρεσίες Λογισμικού και Πληροφορικής
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες

H Νeuropublic (www.neuropublic.gr) αποτελεί μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία στο χώρο της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και της συνεχούς πρωτοπορίας στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών επιθυμεί να προσλάβει Στέλεχος Διαχείρισης Έργων Δημοσίου Τομέα.  Διεκδίκησε κι εσύ μια θέση στην μεγάλη ομάδα μας. 

Αναζητούμε Στέλεχος Διαχείρισης Έργων Δημοσίου Τομέα, που θα αναλάβει ως επικεφαλής του τμήματος τη διαχείριση έργων Δημοσίου Τομέα της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει ενεργά με δημιουργικότητα και όρεξη στην βελτίωση των διαδικασιών της Διαχείρισης των Έργων. Η θέση αναφέρεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων.

Αρμοδιότητες θέσης

 •  Συντονισμός εκτέλεσης του κύκλου ζωής όλων των έργων πληροφορικής στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Σύμβαση, Τεχνική πρόταση, Ανάλυση απαιτήσεων, καθορισμός αναγκών υλοποίηση – λ.χ. ομάδα έργου, παρακολούθηση υλοποίησης, σύνταξη αναφορών/παραδοτέων, επικοινωνία με διαχειριστική αρχή, οργάνωση εκπαιδεύσεων).
 • Διαχείριση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και των χρονοδιαγραμμάτων.
 • Στενή συνεργασία με τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου για το συντονισμό της υλοποίησης.
 • Στενή συνεργασία με το PMO – Υποστήριξη Διαχείρισης Έργων (λ.χ. Παρακολούθηση τιμολογήσεων, επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα του πελάτη και ενημέρωση PMO για έκδοση εντολών τιμολόγησης).
 • κτλ).
 • Επικοινωνία με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και παρακολούθηση της πορείας των εργασιών.
 • Συντονισμός με συνεργάτες/υπεργολάβους και παρακολούθηση πακέτων εργασίας σε καθημερινή βάση.
 • Οργάνωση εκπαιδεύσεων σε συνεργασία με τον πελάτη και την ομάδα εκπαίδευσης της εταιρείας.
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις έργων και σχετικές εκδηλώσεις.
 • Τήρηση ψηφιακού φακέλου του έργου (Σύμβαση, Παραδοτέα, χρονοδιαγράμματα, πρακτικά, πρωτόκολλα, αλληλογραφία κλπ.)

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, θετικών επιστημών ή στο ευρύτερο περιεχόμενο της πληροφορικής και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
 • Πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) στον συντονισμό, στην παρακολούθηση και στην διαχείριση διοίκηση έργων ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων.
 • Εμπειρία σε ένα (1) τουλάχιστον έργο με κύριο αντικείμενο την επέκταση εν λειτουργία Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων υφιστάμενου λογισμικού στον χώρο των ΟΤΑ ή των ΝΠΔΔ, ως υπεύθυνος έργου ή αναπληρωτής (αντίστοιχα) το οποίο ολοκληρώθηκε.
 • Πιστοποίηση Διαχείρισης Έργων κατά PMI, ή PRINCE.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα λειτουργίας σε διαφορετικές ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης.
 • Ικανότητα διαχείρισης εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών.
 • Εξαιρετική διαχείριση χρόνου και διαχείριση κρίσεων.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια στην Ελλάδα.

Προσφέρουμε

 •  Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ομαδικό Ασφαλιστήριο για Πρόγραμμα Νοσοκομειακής & Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση hr@neuropublic.gr  αναγράφοντας τον παρακάτω κωδικό:PM GR- 07.23.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Στέλεχος Διαχείρισης Έργων Δημοσίου Τομέα
Πειραιάς
πριν 3 μήνες
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση