Για εργοδότες
Ιnternal Auditor
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
101-250
Βιομηχανία
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες

Η Παπουτσάνης είναι μία κορυφαία ελληνική βιομηχανία, με ιστορία, εμπειρία και τεχνογνωσία 150 ετών στα προϊόντα προσωπικής περιποίησης.

Η εταιρεία διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες και υπερσύγχρονες μονάδες καθετοποιημένης παραγωγής στην Ευρώπη που δημιουργεί καθημερινά καινοτομίες και εξαιρετικά προϊόντα με πρώτες ύλες που ανεβάζουν τον πήχη της ποιότητας τόσο στην ελληνική, όσο και στη διεθνή αγορά.

Αναζητούμε έναν Internal Auditor με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Διεκπεραίωση και επίβλεψη όλου του ελεγκτικού κύκλου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου ως προς την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών, την οικονομική φερεγγυότητα και τη συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέες οδηγίες και κανονισμούς
 • Καθορισμός του αντικειμένου του εσωτερικού ελέγχου και ανάπτυξη ετήσιων σχεδίων
 • Εξασφάλιση, ανάλυση και αξιολόγηση λογιστικών εγγράφων, προηγούμενων εκθέσεων, δεδομένων, διαγραμμάτων ροής κ.λπ.
 • Προετοιμασία και παρουσίαση εκθέσεων που αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου και τεκμηριώνουν την διαδικασία που ακολουθήθηκε
 • Θα ενεργεί ως πηγή αντικειμενικών και ανεξάρτητων συμβουλών με σκοπό τη διασφάλιση της εγκυρότητας, της νομιμότητας και της επίτευξης των στόχων
 • Αναγνώριση κενών του νόμου και υποβολή προτάσεων για μέτρα αντιμετώπισης της απροθυμίας ανάληψης κινδύνων και εξοικονόμηση δαπανών
 • Διατήρηση ανοιχτής επικοινωνίας με τη διοίκηση και την επιτροπή ελέγχου
 • Τεκμηρίωση της διαδικασίας και σύνταξη υπομνήματος με τα ευρήματα του ελέγχου
 • Διεξαγωγή μετέπειτα ελέγχων με σκοπό την παρακολούθηση των παρεμβάσεων της διοίκησης
 • Συνεχής ανάπτυξη της γνώσης γύρω από τους κανόνες του κλάδου, κανονισμούς, βέλτιστες πρακτικές, εργαλεία, τεχνικές και πρότυπα απόδοσης

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών,Χρηματοοικονομικών & Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφές αντικείμενο.
 • Επιθυμητός επαγγελματικός τίτλος CIA, CISA, COSO, ACA, ACCA, IESOEL ή Μεταπτυχιακό στον Εσωτερικό Έλεγχο 
 • 2-3 έτη Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως Εσωτερικός Ελεγκτής
 • Πολύ καλή γνώση του MS Office
 • Επιθυμητή γνώση του κανονιστικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης
 • Υψηλό επίπεδο εργασιακής ηθικής και ακεραιότητας
 • Ικανότητα χειρισμού μεγάλων όγκων δεδομένων και σύνταξης λεπτομερών αναφορών
 • Αποδεδειγμένη γνώση των ελεγκτικών προτύπων και διαδικασιών, της νομοθεσίας, των κανόνων και κανονισμών
 • Εξαιρετικές αναλυτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες ανάλυσης και αναφοράς δεδομένων

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα εξέλιξης
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Ιnternal Auditor
Σχηματάρι
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση