Για εργοδότες
ΒΟΗΘΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ (LAB ASSISTANT)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες
Entry / ΑρχάριοςΕπίπεδο εμπειρίας
Entry / Αρχάριος

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Βοηθός στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης.
 • Εργαστηριακή έρευνα σε Α΄Ύλες και νέα προϊόντα .
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων και δειγμάτων.
 • Επικοινωνία με προμηθευτές για αναζήτηση Ά υλών.
 • Χειρισμός εργαστηριακού εξοπλισμού αναλυτικής χημείας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 έτη σε αντίστοιχη θέση QC ,R&D 
 • Καλή γνώση Αγγλικών (Επίπεδο Lower+)
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Προγραμμάτων, SAP (επιθυμητό)

Απαραίτητες ικανότητες & δεξιότητες:

 • Οργανωτικές ικανότητες και συνέπεια
 • Άριστη διαχείριση του χρόνου ως προς τήρηση χρονοδιαγράμματος και προθεσμιών
 • Ικανότητα επικοινωνίας, προσωπική παρακίνηση
 • Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα συνεργασίας

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης στους κόλπους μίας εδραιωμένης και δυναμικής επιχείρησης.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ (LAB ASSISTANT)
Χαλκίδα
πριν 3 μήνες
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση