Για εργοδότες
ΜΑΓΕΙΡΑΣ / ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ - ΑΘΗΝΑ (ΚΩΔ:406)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 5 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 5 μήνες

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια για να καλύψει τη θέση του Μάγειρα / της Μαγείρισσας στην Αθήνα.

   Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Είναι υπεύθυνος/η για την κουζίνα και επιμελείται την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής του χώρου παρασκευής του φαγητού βάσει του εγχειριδίου υγιεινής κουζίνας
 • Προγραμματισμός και προετοιμασία εβδομαδιαίου μενού των παιδιών
 • Επιμελημένη, υγιεινή και έγκαιρη παρασκευή του φαγητού
 • Υπεύθυνος/η για την εβδομαδιαία καταγραφή των ελλείψεων των απαραίτητων υλικών και για τον έλεγχο των ειδών
 • Είναι υπεύθυνος/η και για την οργάνωση, τακτοποίηση, καθαριότητα της αποθήκης τροφίμων, ψυγείων και καταψυκτών.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο μαγειρικής σχολής
 • Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση με ειδίκευση στην ελληνική και μεσογειακή κουζίνα
 • Καλή εμπειρία σε προετοιμασία μπουφέ και επαγγελματικών γευμάτων
 • Άριστη γνώση υγιεινής, ασφάλειας και διαχείρισης τροφίμων
 • Εχεμύθεια και ανάληψη ευθύνης
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

- Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

- Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ / ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ - ΑΘΗΝΑ (ΚΩΔ:406)
Αγία Παρασκευή
πριν 5 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση